Snöbloggen

Här på Snöbloggen kan du hålla dig uppdaterad och följa nattens eller kommande arbeten med snöröjning och halkbekämpning i de områden som Sandviken Energi plogar.

2022-11-25 Halkbekämpning i Stovik.

Vi kommer idag, med start 10.30, påbörjar halkbekämpning av korsningar och backar runt om i Storvik.

2022-11-22 Ishyvling och fortsatt snöröjning på schemat

Under dagen kommer vi i Sandviken köra med två ishyvlar och en renstraktor på våra stora vägar och busslinjer för att rensa bort och snygga till. Snöröjning i Storvik påbörjades vid midnatt och fortsätter under dagen.

Även våra gång- och cykelvägar kommer under dagen att underhållas med snöröjning och halkbekämpning.

2022-11-21 ...och snö blev det

Efter en hel dag (och natt) med snöande i Sandviken så påbörjade vi snöröjningen, med samtliga plogbilar, med start kl. 20.00 på söndagskvällen. Vi körde då samtliga vägar och gång- och cykelbanor inom vårt väghållningsområde i Sandvikens tätort, ej Stensätra. Ingen snöröjning i Storvik.

Våra rondeller, korsningar och bussvägar är punktsaltade och våra gång- och cykelvägar har vi halkbekämpat med sand.
I Storvik håller vi just nu på att punktsanda.

Som prognosen ser ut just nu så kommer det inte att snöa någon större mängd under dagen. Men om vädret ändras så kommer vi fara ut med våra plogbilar.

2022-11-18 Säsongens första inlägg!

I helgen blir det (förhoppningsvis) snö i vår kommun! :)

Enligt väderprognosen så kommer det under natten till söndag, med start ca 02.00, falla ca 10cm snö över Sandviken. Skulle vi behöver åka ut på en plogsväng så kommer våra plogbilar att påbörjar röjningen runt 20.00 söndagskväll.

Vill du veta mer om hur vi prioriterar snöröjningen eller lite smarta tips för dig att tänka på inför vintern? Då kan du läsa mer om det på vår Vinterväghållningssida. Där hittar du så klart mycket mer om hur vi jobbar med snöröjningen.

Vinterväghållning i Sandviken

2022-04-08 Snöröjning under natten och dagens insats.

Samtliga av våra snöröjningsfordon har plogat hela natten i hela vårt väghållningsområde (Sandviken tätort och Storvik) med start ca 03.00.

Det är en stor mängd tung och blötsnö som fallit på våra vägar vilket medför att det kommer att ta tid innan vi hunnit ploga alla områden. Huvudgator kommer att plogas en andra gång under dagen då snö förväntas fortsätta falla under dagen. Arbetet med gång- och cykelvägar pågår, men planeras plogas en andra gång under dagen.

Snöröjning i villaområden pågår – men det kan ta tid innan vi kommer till ditt bostadsområde.

Här kan du läsa mer om Vinterväghållningen i Sandviken samt fastighetsägarens ansvar.

2022-02-21 Orange vädervarning för hårdvind i kombination med kraftigt snöfall!

SMHI har utfärdat en vädervarning för kraftigt snöfall och hårdvind under dagen (den 21 februari). Behöver ni ta er ut under dagen så gör det med försiktighet.

Sandviken: Under dagen fram till ca 15.30 kommer vi att prioritera plogningen till de stora vägarna, (Gävlevägen, Mossvägen, Lövbacken, Högbovägen, Årsundavägen, Västerled, Sätragatan, Fredriksgatan) samt busslinjer i Vallhov, Hedåsen, Norrsätra. Vi kommer även kör samtliga gång- och cykelvägar. Vi kommer halkbekämpa busslinjer vid resecentrum och viadukten samt en del hala rondeller och korsningar.

Storvik: Vid ca 12.00 kommer vi ploga bilvägar samt gång- och cykelvägar runt om i centrum.

Vid midnatt kommer vi att köra en fullplogsväg, för då ska det sluta snöa. Så både i Sandviken och Storvik.

2022-02-25 Halkbekämpning och bortforsling av snöhögar Storvik

Under natten har vi halkbekämpat större vägar och busslinjer.

Igår kväll började vi skrapa bort modd från vägar samt bortforsling av plogvallar och snöhögar i centrala Storvik.

2022-02-23 Ishyvling och bortforsling av snöhögar

Under veckan kommer vi att hyvla is från samtliga av våra vägar inklusive busslinjer samt idag och under morgondagen pågår arbetet med bortforsling av stora snöhögar i centrum. På torsdag planerar vi även att åka ut med snösnlingar för att forsla bort snö på utsatta vägar.

Gång- och cykelvägar kommer att halkbekämpas samt breddas.

2022-02-22 Fortsatt snöröjning i Sandviken och Storvik.

Efter det kraftiga snöfallet under gårdagen kommmer vi att fortsätta under veckan med bortforsling av den fallna snön. Eftersom det var en väldigt stor mängd snö som kom så kan det ta tid innan vi kommer till just din gata. Men vi jobbar för fullt för att ploga fram alla vägar.

Här kan du läsa mer om prioriteringsordning vid snöfall, Tips och vilket ansvar du som fastighetsägare har vid exempelvis plogvallar.

2022-02-17 Halkbekämpning

Under dagen kommer vi har salta korsningar och rondeller.
Idag och under morgonagen kommer vi att sanda våra gång-och cykelvägar. Innan vi sandar kommer vi att ishyvla vägarna.

2022-02-16 Saltning och borttag av plogvallar

Under gårdagskvällen saltade vi korsningar, rondeller och busslinjer efter att vägbanor återfryst.

Vi är just nu ute med snöslungan och väghyveln och plockar bort plogvallar och is samlingar. När vi är ute på vägarna kan det vara begränsad framkomlighet.

2022-02-15 Full plogsväng och halkbekämpning

Med start 02.00 påbörjade vi en full plogsväng i Sandviken och i Storvik - båda av vägar och gång- och cykelvägar.

Vi kommer även att salta rondeller och korsningar.

2022-02-14 Halkbekämpning och ishyvling

Under helgen har vi halkbekämpat våra gång- och cykelvägar och kommer att fortsätta sandningen av backar och mindre vägar.

Idag med start 04.30 påbörjader vi arbetet med att skrapa is från brunnar samt göra hål i plogvallar så att vatten rinner undan från våra vägar som skapar stora vattenpölar och översvämmningar.

 

Ha en fin Alla hjärtans dag!

2022-02-11 Sandning

Under torsdagskvällen har vi sandat parkeringar. Under dagen fortsätter vi med att rensa bort plogvallar så att brunnar kommer fram. Vi fortsätter även att sanda där det behövs på gång- och vykelvägar samt i bostadsområden.

2022-02-08 Ishyvling av vägar

Under hela veckan kommer vi arbeta med att ishyvla samtliga av våra områden - Sandviken och Storvik. Under arbetets gång kommer vi se till att dagvattenbrunnarna kommer fram så att vatten kan rinna undan när isen på vägarna smälter.

2022-02-07 Sandning

Under dagen kommer vi att bättra på sandningen för samtliga av våra vägar, korsningar och busslinjer. Även Gång- och cykelvägar kommer att halkbekämpas.

2022-02-02 Full plogsväng under natten

Med start ca 02.30 påbörjade vi arbetet med en fullplogsväng i Sandviken och Storvik. Samtliga vägar och gång- och cykelvägar kommer att plogas. Arbetet fortgår under dagen.

2021-01-31 Snöröjning och halkbekämpning

Under dagen påbörjar vi arbetet med att snöröja, ishyvling och halkbekämping av stora vägar. Under veckan kommer vi även att hyvla och rensa mindre vägar.

Samtliga gång- och cykelvägar kommer även dem att snöröjas samt halkbekämpas - vi förväntas bli klar under dagen men kan kommas förbättras på vissa detla under vecka.

2022-01-31 Helgens uppdatering

Under helgen har vi halkbekämpat med sand och salt på våra korsningar, rondeller och busslinjer.

2022-01-28 Snöröjning och saltning

Under morgonen kommer vi salta rondeller och korsningar samt snöröja gång- och cykelvägar i Sandviken och Storvik.

Vi kommer även ett fortsätta arbetet med att ishyvla vägar i bostadsområden i Stovik.

2022-01-27 Saltning av vägar

Med start kl. 04.00 kommer vi att salta rondeller, korsningar och genomfarter runt om i Sandviken och Storvik.

2022-01-26 Ishyvling och bortforsling av snöhögar

Under gårdagen påbörjade vi arbetet med att forsla bort snöhögar och ishyvla vägar i bosdadsområden i Storvik. Vi kommer då även passa på att sanda vägarna som vi hyvlat.

2022-01-14 Halkbekämpning

Vi kommer fortstätta med halkbekämningen under hela dagen idag då det mildra vädret och regnet har medfört väldigt hala vägbanor. Samtliga vägar och gång- och cykelvägar i hela Sandviken och Storvik kommer att sandas.

2021-01-10 Uppdatering av helgens vintervägshållning.

Med start ca 08.00 på lördagsmorgonen påbörjade vi arbetet med att snöröja våra gång- och cykelvägar i Sandviken och Storvik.

Från ca 10.30 körde vi en hel plogsväng av samtliga vägar i både Sandviken och Storvik.

2021-12-31 Gott Nytt år!

Våra plogbilar, traktorer och snöröjare är redo och kommer att se till att våra vägar blir plogade och sandade även idag - sista dagen på året.

2021-12-30 Rensning och sandning

Under eftermiddagen kommer vi att renas bort snöhögar och sanda stora vägare och busslinjer

2021-12-29 Plogning

Med start vid midnatt påbörjade vi plogning av gång- och cykelvägar runt om i Sandviken och Storvik.

Under dagen kommer vi att snöröja på de stora bilvägarna i Sandviken

2021-12-28

Idag har vi under dagen bättrat på med sandning i större korsningar, busslinger och delar av våra gång- och cykelvägar.

2021-12-24 God jul önskar vi på Sandviken Energi!

Våra plogbilar, traktorer och snöröjare är redo och kommer att se till att vägarna även idag på självaste Julafton bli plogade och sandade.

2021-12-22 Fortsätt halkbekämpning

Vi fortsätter arbetet med sandningen av korsningar, rondeller och busslinjer under dagen. Arbetet påbörjades kl 08.00 och kommer att pågå under dagen

2021-12-21 Halkbekämpning

Under dagen kommer vi påbörja halkbekämpning av korsningar och rondeller runt om i Sandviken och Storvik.

2021-12-20 Uppdatering efter helgen

Under söndagsnatten med start kl 02.30 har vi saltat i korsningar, rondeller och busslinjer.

2021-12-17 Saltning och fortsatt ishyvling av Villaområden

Med start från 08.00 fortsätter vi arbetet med att hyvla bort is från vägarna i villaområdena och sandar vägarna samt gång- och cykelvägar.

Vi har även med start kl. 03.00 saltat i rondeller och korsningar.

2021-12-16 Fortsatt halkbekämpning

Vi utför fortsatt fler halkbekämpande insatser i både Sandviken och Storvik under natten och under dagen.

För halkbekämpning sandar vi gång-och cykelvägar, korsningar, busshållplatser, backar och gator i villaområden.
Huvudgator är nu fri från is men vi fortsätter arbetet med 2 ishyvlar (med efterföljande renstraktor) och fortsätter skrapa bort is från vägarna i framför allt villaområden. Här forslar vi även bort snöhögar som hamnat i korsningar.

Väderprognosen är fortsatt mild - några plussgrader men marken är kall vilket bidrar till att marken återfruser under natten. Så vi fortsätter arbeta med halkbekämningen.

2021-12-15 - Gång- och cykelvägar

Med start från kl 07.30 fortsätter vi med halkbekämpning av våra gång- och cykelvägar samt parkeringar i Sandviken och Storvik. Vi har 4 traktorer ute och sandar och saltar (vid behov) samt att ishyvlarna (med efterföljande renstraktor) fortsätter skrapa bort is från vägarna.

På grund av det milda vädret smälter is och snö bort snabbt vilken medför att vägarna, både gång- och bilvägar, är väldigt hala och underkylda. Gårdagens sandning har helt enkelt sjunkit och hamnat under snö och is. Har vi inte hunnit sandat där du är, avvakta så kommer vår sandbil under förmiddagen.
Var försiktig när nu är ute och promenerar!

2021-12-15 - Halkbekämpning av underkylda vägbanor

På grund av fortsatt underkylda vägbanor har vi under natten saltat större vägar och busslinjer i Sandviken.

I Storvik har vi halkbekämpat med sandning av våra vägar.

2021-12-14 - Halkbekämning och Hyvling av is

Med start kl 07.00 påbörjar vi halkbekämpning av våra gång- och cykelvägar, både i Sandviken och Storvik: 1 traktor för att skrapa is och 2 traktorer för sandning.

För våra övriga gator kommer 2 st väghylar, med efterföljande renstraktor, skrapa bort is från gatorna.

2021-12-11 - Uppdatering av helgen

Under helgen har vi kört full plogsväng i både Sandviken och Storvik med snöröjning av samtliga av våra vägar.

Under söndagen med start kl 06.00 påbörjade vi halkbekämpning av våra gång-och cykelvägar samt i centrum (krysset). Vi har även saltat rondeller, större korsningar och sandning av brantare backar.

2021-12-10

Under morgonen påbörjar vi arbetet med att snöröja samtliga våra gång- och cykelvägar runt om i Sandviken och Storvik.

2021-12-06

Under dagen kommer vi att snöröja och sanda samtliga av våra gång- och cykelvägar i Sandviken och Storvik.

2021-12-06 - Säsongsstart

Nu är snön här! Våra plogbilar, traktorer och snöröjare står redo för när det vita guldet kommit. Hur är det hemma hos er, är ni redo?

För att ni ska känna er redo så kommer här fyra snabba tips att tänka på inför vintersäsongen.

Kom ihåg datumparkeringen!

2021-12-27

Under förmiddagen kommer vi att påbörja arbetet med sandning av rondeller, större korsningar och busslinjer.

2022-01-03 Rensning av plogvallar mellan körbana och gång- och cykelvägar

Utlastning av snöhögar med start i centrum och därefter ute i områdena.
Vi har även börjat ishyvla vägar och busslinjer.

2022-01-04 Ishyvling, sandning & saltning

Vi fortsätter att ishyvla vägarna. Vi har också påbörjat sandning och saltning av vägar i Sandviken.

2022-01-20 Saltning av stora vägar

Under natten med start ca 02.30 påbörjade vi arbetet med att salta stora vägar runt om i Sandviken och Storvik.

Orange vädervarning för kraftigt snöfall.
2022-04-08

SMHI utfärdade under gårdagen en Orange varning för kraftigt snöfall.

Under natten och morgonen har vi störningar i trafiken orsakat av mycket snö, tung blötsnö och slask på vägarna. Även snödrev kan förekomman i samband med blåst.

Ta det försiktigt om ni behöver ta er ut i trafiken!