Flygbild Bångs

Förstärkning av elnätet vid Bångs

Som ett led i Sandviken Energis arbete för att framtidssäkra elförsörjningen till våra kunder kommer vi att reinvestera i vårt elnät vid Bångs under sommaren 2023.

Vad händer just nu?

Maj 2023

Sandviken Energis underentreprenör har påbörjat beredning av arbetet. De är ute på plats till och från för att ta fram ett bra underlag till kommande arbete.

Samtidigt planerar vi för en informationsträff. Inbjudan till träffen skickas per post och beräknas nå berörda fastighetsägare under vecka 22.

Mars 2023

Sandviken Energi elnät har påbörjat projektering för att förstärka och reinvestera i elnätet vid Bångs. Arbetet kommer att pågå mellan Årsundavägen 400 - 462.

Anmäl dig i formuläret nedan till informationsmöte i Bångs gällande förstärkning av elnätet. Välkommen.

Om projektet

Sandviken Energi framtidssäkrar elförsörjningen genom att förstärka lågspänningsnätet i området vid Bångs för att skapa ett bättre elnät för de boende i området.

Elnätet vid Bångs är över 50 år gammalt och dimensionerades från början försörja ett sommarstugeområde. Under åren har många av sommarstugorna övergått till åretruntboende samtidigt som fler önskar att ansluta solceller och billaddare till elnätet. Det här innebär att vi på Sandviken Energi behöver förstärka elnätet i området för att leva upp till dagens krav för elanslutningar.

Projektet utförs för att nå upp till våra kunders önskemål och skapa rätt förutsättningar för ett elnät som ständigt utvecklas och vårdas.

Vart kommer arbetet att ske?

En stor del av arbetet kommer att ske på gång- och cykelbanan och därför kommer cyklister och fotgängare att ledas om till ett av körfälten. Fordonstrafiken från båda riktningarna kommer att dela på ett körfält och dirigreras med hjälp av sensorstyrda trafikljus. Arbetet kommer att ske i etapper längs Årsundavägen mellan nummer 400 och 462.

Vi är medvetna om att arbetet kommer att ha stor påverkan på trafiksituationen i området och vi kommer därför göra avstängningarna i kortare etapper.

Bångs

Tidsplan

Sandviken Energi planerar för att starta arbetet i juni 2023 och färdigställa under oktober 2023, vecka 24 - 37.

Mer information

Mer information kommer uppdateras löpande på projektsidan samt skickas ut till berörda fastighetsägare i området.

Vid frågor och fundering vänligen kontakta kundservice.

Senast uppdaterat