Logotyp

Fick du en högre faktura än vanligtvis?

Fakturan du får av Sandviken Energi i februari är högre än vanligtvis eftersom kostnaden för energiskatten har flyttats från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura. Förändringen påverkar som tur är inte din totala elkostnad.

All elektricitet som förbrukas i Sverige är skattepliktig enligt lag, vilket betyder att alla elanvändare i Sverige betalar energiskatt. Fram tills nu har det varit elhandelsbolagen som fakturerat kunderna genom att lägga på energiskatten på elhandelsfakturan. Från och med 1 januari 2018 flyttas ansvaret över till oss som elnätsbolag, efter ett beslut taget av riksdagen. Samtidigt ändrade energiskatten till 33,1 öre per förbrukad kilowattimme. 

För dig som kund innebär det att du kommer att märka att din elnätsfaktura blir högre, samtidigt som din elhandelsfaktura blir lägre. Energiskatten flyttas helt enkelt från en faktura till en annan. Förändringen påverkar det inte din totala elkostnad.

Förklaring av skillnaden mellan elhandelsbolag och elnätsbolag.

Kundens elkostnader - vad går dina pengar tillPDF (pdf, 945.6 kB)

 

Information till dig som vill veta mer

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 33,1 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,50 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverketlänk till annan webbplats.

 

Skatteskyldiga och frivilligt skatteskyldiga

För att vi (Sandviken Energi Elnät AB) ska kunna fakturera utan energiskatt för er som är skatteskyldiga eller frivilligt skatteskyldiga, behöver vi ha en kopia på Skatteverkets beslut som underlag. I annat fall kommer vi att fakturera full energiskatt från och med 1 januari 2018.

En kopia på beslutet från Skatteverket kan ni enkelt skicka in till vår kundservice.

 

För kunder med effekttariff

Kunder som har en effekttariff betalar för den eleffekt, mätt i kW, som de abonnerar på. När vi som elnätsföretag tar över skattskyldigheten kommer dessa kunder precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh.

Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

 

Information om beslutet till förändringen

Du som vill läsa mer om beslutet kan ta del av regeringens budgetproposition för 2017. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2017 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 - Regeringskanslietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan publicerades: 2018-02-02 16:06
Senast uppdaterad: 2018-02-11 23:34

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen