Logotyp

Information om ersättning och skadestånd vid strömavbrott

Med vår senaste faktura har vi skickat med nedanstående information om vad som gäller vid strömavbrott och skadestånd för elnätskunder. Du behöver inte göra något just nu, utan spara informationen så att du vet hur du ska agera om du omfattas av strömavbrott längre än 12 timmar eller drabbas av skador.

Vem har rätt till avbrottsersättning?

Alla elanvändare som har elnätsavtal med ett elnätsföretag och har en anläggning ansluten till ett elnät kan ha rätt till avbrottsersättning. Det spelar ingen roll om du är konsument eller näringsidkare.

Hur bestäms avbrottsperioden?

För att avbrottsersättning ska bli aktuell krävs det bland annat att överföringen av el är avbruten i en eller flera faser under en sammanhängande avbrottsperiod om minst 12 timmar. Rätten till avbrottsersättning gäller därför inte då elöverföringen avbryts i exempelvis 10 timmar, fungerar 10 minuter och sedan åter avbryts 10 timmar. Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi som elnätsföretag får kännedom om avbrottet. I samband med ett avbrott kan du också ha rätt till ersättning för eventuella skador och detta oberoende av hur länge avbrottet varar.

Vad får jag för ersättning?

För varje avbrott längre än 12 timmar ersätts du med 12,5 % av din beräknade årliga nätavgift, dock lägst 1000 kronor. I avgiften ingår både den fasta abonnemangsavgiften och den rörliga elöverföringsavgiften. 

Om avbrottet är längre än tjugofyra timmar utökas ersättningen med ytterligare 25 % av den beräknade årliga nätavgiften för varje påbörjad 24-timmarsperiod. Även här är den minsta ersättningen 1000 kronor. Du kan maximalt få ersättning med 300 % av din beräknade årliga nätavgift. I de fall du även fått skadestånd för skador som orsakats av strömavbrottet avräknas avbrottsersättningen från detta belopp. Ersättningen ska betalas ut inom 6 månader, om detta inte sker ska du kräva ersättning från bolaget och det ska göras inom 2 år från det att elavbrottet upphörde.

Skadestånd i förhållande till avbrottsersättning

Om du drabbats av skador kan du ha möjlighet att erhålla skadestånd. Avbrottsersättningen ska då räknas av från skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma elavbrott. Skadestånd måste begäras inom 2 år från skadetillfället.

Läs mer om avbrottsersättning och skadestånd samt vilka regler som gäller vid jämkning och undantag.

Du är också välkommen att kontakta oss på kundservice om du har frågor eller funderingar.

Sidan publicerades: 2018-07-06 06:30
Senast uppdaterad: 2018-07-06 10:12

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen