Logotyp

Nya regler för elarbeten från 1 juli

I juni förra året tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017 vilket innebär nya regler för elarbete. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället: företag, elinstallatörer, yrkespersoner och privatpersoner.

Elsäkerhetsverket förbereder nu inför att de nya reglerna ska träda i kraft. De öppnade den 16 januari e-tjänsten för företagsregistrering, har tagit fram en handbok till elinstallationsföretagen samt information till övriga som berörs.

En nyhet är att företag som utför elinstallationer ska upprätta ett egenkontrollprogram som ersätter det överinseende av yrkesmän som elinstallatörer tidigare kunde göra.

Elinstallationsarbete betyder att man:

  • Utför, ändrar eller reparerar en elektrisk starkströmsanläggning.
  • Gör fasta anslutningar till en starkströmsanläggning.
  • Kopplar loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som den är fast ansluten till.
  • Förlägger starkströmskabel eller rör avsett för starkströmskabel.
  • Företag som utför elinstallationer på någon annans anläggning, till exempel åt Sandviken Energi, ska finnas registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Läs mer om de nya kraven på www.elsakerhetsverket.se/nya-regler/nyareglerlänk till annan webbplats

Sidan publicerades: 2017-05-31 07:00
Senast uppdaterad: 2017-10-12 22:45

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen