Logotyp

Sandviken Energi testflyger drönare

Mellan den 18-30 mars kommer Sandviken Energi att testflyga drönare efter elnätets luftlinjer i Gäddtjärn norr om Storvik och Flaxen som ligger norr om Högbo, strax innan Medskogssjön.

Drönare framför en bil

Den största delen av flygningarna kommer att ske mellan klockan 08-16 på vardagar, men vissa flygningar kommer att förekomma på kvällstid för att utvärdera hur flygning fungerar i skymning och mörker.

Drönare är relativt tysta men avger ett surrande ljud som man kan höra om man befinner sig i närheten av den.

Sandviken Energi har sökt och fått tillstånd beviljat av transportstyrelsen för att genomföra flygningarna. I och med tillståndet har vi rätt att flyga drönaren utom synhåll och på en höjd upp till 50 m i ovan nämnda områden.

Helt ny metod för att kontrollera elnätet

Syftet med detta är att utvärdera om detta är en lämplig metod för att i framtiden kontrollera luftledningarna. I dagsläget kontrolleras ledningarna från marken. Antingen med terränggående fordon eller till fots där terrängen är så pass dålig att vi inte kan ta oss fram med fordon.

Under flygningarna kommer vår pilot använda sig av speciella glasögon, liknande VR-glasögon, för att kunna flyga drönaren utom synhåll. Via glasögonen kan piloten se vart drönaren befinner sig och hur omgivningen runt den ser ut, och på så vis kan vi kontrollera elledningarna utan att fysiskt vara ute där ledningsgatorna går. Ser piloten något avvikande via glasögonen fotograferas det för att analysera och vid behov göra en åtgärd.

Komplement som förbättrar effektiviteten och arbetsmiljön

Drönaren kommer inte att kunna ersätta våra terrängfordon helt, men vi ser den som ett bra komplement vid felsökning och översyn av våra luftlinjer. Förutom att det kraftigt skulle kunna reducera felsökningstiderna så innebär det också en stor vinning i arbetsmiljön för våra medarbetare som jobbar ute vid våra luftlinjer. De behöver inte åka lika mycket i den ofta besvärliga terrängen under luftlinjerna. Det reducerar riskerna för olyckor där vi kör fast eller tippar med våra fordon.

Drönaren drivs på el medan våra terrängfordon drivs av fossila bränslen så det finns även en miljömässig vinning i att kunna använda drönare i verksamheten.

Bland de första att använda drönare för elnätet

Sandviken Energi är ett av de första elnätsföretagen i Sverige som får ett tillfälligt flygtillstånd utfärdat för att utvärdera användningen av drönare i verksamheten vilket vi är mycket stolta över och vi hoppas på ett gott resultat.

Vår förhoppning är att vi i framtiden ska kunna använda drönare för att felsöka efter blåsväder. När felet är lokaliserat kan vi skicka fordon med material för reparation direkt till felstället istället för att som idag behöva åka hela luftlinjesträckan med terrängfordon för att kunna hitta fel.

För att kunna använda drönare får det inte vara hård vind, så vid ihållande blåsväder kommer vi även om detta försök slår väl ut ändå behöva använda våra terrängfordon för att kontrollera luftlinjerna i framtiden.

Medarbetare med drönare.

Sandviken Energi är ett av de första elnätsföretagen i Sverige som får ett tillfälligt flygtillstånd utfärdat för att utvärdera användningen av drönare i verksamheten vilket vi är mycket stolta över och vi hoppas på ett gott resultat.

Sidan publicerades: 2019-03-12 15:06
Senast uppdaterad: 2019-03-12 21:02

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen