Logotyp

Mikroproduktion från sol, vind och vatten

Mikroproduktion gäller för elanläggning om max 63A säkringsabonnemang med en maxproduktion av 43,5 kW och så länge den egna produktionen understiger den el du som kund själv förbrukar under ett kalenderår. Uppfyller elanläggningen dessa krav så behöver du inte betala någon avgift för mätningen/mätaren.

Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt - inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvud/mätarsäkring och samma elmätare. För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 63A och denna regel gäller både juridisk som fysisk person. Skatteverket godkänner även 100A men då har elnätsföretaget möjlighet att ta betalt för mätningen/mätaren.

Din nuvarande elleverantör har så kallad mottagningsplikt (skyldighet att ta emot den el mikroproducenten levererar in på elnätet), ta kontakt med dem i ett tidigt skede för mer information. Du kan även vända dig till annan elleverantör om du så önskar. Du kan även välja att sälja din överskottsel till dem.

Viktigt att tänka på

Innan du installerar, ta del av de tekniska riktlinjerna i samråd med installatör för att utreda möjligheterna för just din fastighet. Därefter lämnar installatören in en föranmälan på www.foranmalan.nulänk till annan webbplats.

Installation av utrustning får ej ske före det att installatören har fått installationsmedgivande från oss.

Kontrollera med kommunen om du behöver bygglov, samt hör med länsstyrelsen om möjlighet till bidrag. Ta kontakt med en elleverantör i god tid för hjälp med ansökan av elcertifikat, (Svenska Kraftnät) och ursprungsgaranti (Energimyndigheten).

Ersättning med eller utan moms?

Sandviken Energi Elnät AB ersätter dig som mikroproducent för det "överskott" som kommer in på elnätet med den så kallade. nätnyttoersättningen. Nätnytta är de kostnadsminskningar som Sandviken Energi Elnät AB får inom elnätsområdet, tack vare inmatningen. Ersättningen som betalas ut utan moms kräver inte att du som producent, är momsregistrerad.

Är du momsregistrerad får du nätnyttoersättning inkl. moms på din elnätsfaktura.

Ersättning från elleverantören skiljer sig också om du är momsregistrerad eller ej!

Nya momsregler 2017-01-01

Från och med 2017-01-01 är det frivilligt för verksamhet med mindre omsättning än 30 000 kronor per år att momsregistrera sig. Är du momsregistrerad idag för din mikroproduktion kan du komma ifrån onödig administration. Det du behöver göra är att avregistrera dig från moms hos Skatteverket och att de godkänner detta. Fram till att din avregistreraring börjar gälla fortsätter vi att betala ut din ersättning med moms. Det är viktigt att du meddelar oss från vilket datum skattebefrielsen gäller då vi inte får information från Skatteverket om din avregistrering.

För teknisk information, se tekniska riktlinjer under mikroproduktion.länk till annan webbplats

Senast publicerad: onsdag 3 oktober 2018 12:42

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen