Logotyp

Mikroproduktion, tekniska riktlinjer

Följande tekniska riktlinjer gäller för anslutning av mikroproduktion till vårt elnät.

För att kunna garantera säkerhet i nätet för våra kunder och montörer har vi följande krav för att ansluta en elproduktionsanläggning för mikroproduktion. Vi gör alltid en beräkning för att kontrollera elnätets påverkan av anläggningen som ska installeras.

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig installatör. Blanketten "Anmälan anslutning mikroproduktion" bifogas ifylld till anmälan.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Installationen ska följa Svensk energis handbok ”Anslutningar av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO”
 • Huvudbrytare ska vara blockerbar.
 • Stickproppsanslutningar är ej tillåtna.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning.
 • Våra rekommendationer är att alltid anslutning sker trefasig.
 • Anslutningar över 17 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för din elanslutning.
 • Befintlig elmätare ska bytas till en som både mäter produktion och konsumtion. Först där efter kan anläggningen driftsättas. Vi byter ut mätaren kostnadsfritt.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i gruppcentral och mätarskåp.
 • Din elproduktion ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Specifikt för solceller

Följande uppgifter behöver vi vid föranmälan.

 • Växelriktare, fabrikat och modell.
 • Antal faser för växelriktaren, 1-fas eller 3-fas.
 • Maximal produktionseffekt på anläggningen i kilowatt (kW).

Krav på växelriktaren

 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • Stickproppsansluten växelriktare är inte tillåten.
 • Växelriktare ska vara CE-märkta, följa Svenska installationsvärden enligt SS-EN 50438 samt Svensk energis handbok ”Anslutningar av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO”
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadskåp.

Svenska inställningsvärden SS-EN 50438 inklusive ändringar enligt SEK TK8.

 • Överspänning                  60 s              230 V + 11 %
 • Överspänning                  0,2 s             230 V + 15 %
 • Underspänning                0,2 s             230 V- 15 %
 • Överfrekvens                   0,5 s             51 Hz
 • Underfrekvens                 0,5 s             47 Hz

Blankett för anmälan, anslutning mikroproduktionPDF (pdf, 119 kB)

Vill du ha mer information? Du når vår kundservice på 026 24 16 00.

Senast publicerad: onsdag 18 april 2018 11:28

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen