Logotyp

Din elmätare

Din elmätare talar om för oss hur mycket el du använder i din bostad. Numera läses mätaren av automatiskt, så kallad fjärravläsning. Det gör att din faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning.

Så fungerar fjärravläsning

I dag avläses alla elmätare automatiskt genom så kallad fjärravläsning. Elmätaren skickar automatiskt mätarställningen via elnätet eller via radiokommunikation vidare till Sandviken Energi. Efter bearbetning skickas informationen till faktureringssystemet som skapar din faktura utifrån den faktiska förbrukningen.

Följ din förbrukning på Mina sidor

Som kund hos Sandviken Energi hitta information om din förbrukning på Mina sidor.

Översikter till elmätare

Här ser du bilder våra elmätare och om vad som är vad på dem. Har du frågor kring din mätare är du välkommen att kontakta vår kundservice.

E-post: info@sandvikenenergi.se

Kamstrup - den nya generationens elmätare

Kamstrup - den nya generationens elmätare.

Frånkoppling

Enheten har två blå knappar på framsidan. Den vänstra knappen sköter frånkopplingen. Skifta display genom att trycka en gång på den vänstra knappen tills du ser "DECON" på displayen. Håll sedan tryckknappen intryckt i ca. 6 sekunder tills reläerna kopplas ifrån (en liten smäll hörs inifrån mätaren) och den röda dioden tänds. Frånkopplingen är nu klar.
Obs! I detta läge kan ej tillkoppling ske.

Tillkoppling

Den röda dioden under displayen skall blinka. Håll den vänstra tryckknappen intryckt i ca. 6 sekunder tills reläerna slår till och den röda lysdioden släcks.

 1. Mätarnummer
  Mätarens identitet, uppges alltid vid kontakt.
 2. Display
  Visar mätarställning.
 3. Knapp
  Knapp för att växla mellan olika visningslägen på display.
 4. Pulslampa
  Lampan blinkar i takt med förbrukningen.
 5. Sandviken Energi Elnäts utrustning för kommunikation
 6. Brytarknapp
  Knapp för att bryta/koppla på spänning. Observera att detta ej finns på alla mätare.
  VARNING!
  Den ska inte användas som huvudbrytare vid underhållsarbete/elarbete i fastigheten.
 1. Mätarnummer
  Mätarens identitet, uppges alltid vid kontakt
 2. Display
  Visar mätarställning
 3. Lampa
  Visar att terminalen är spänningssatt. Fast eller blinkande, beroende på modell.

Senast publicerad: tisdag 4 februari 2020 12:02

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen