Logotyp

Elnät och elhandel - vad är skillnaden?

Vi som elnätföretag ser till att elen transporteras hem till dig. Du kan inte välja din elnätsägare, det finns alltid bara en elnätsägare där du bor. Därför kallas elnätsindelningen för ett naturligt monopol där Energimarknadsinspektionen (EI) har ett ansvar för att granska så att elnätsägarna sköter sitt uppdrag och att elnätsavgifterna är skäliga.

Ett elhandelsföretag kan du däremot välja vilket som passar dig bäst. Elhandelsföretaget tar betalt för den el som du använder.

Det här innebär att du som kund har två olika avtal, ett elnätsavtal med elnätsföretaget som äger elnätet där du bor, och ett elhandelsavtal med det företag som du köper din el av. Sandviken Energi Elnät AB är ett elnätsföretag.

Elnätavgiften är den minsta av tre elkostnader som du har på ett år. Energiskatt och moms samt kostnaden för den el som du gör av med utgör de två största kostnaderna. Den minsta kostnaden betalar du för att elen ska kunna transporteras hem till dig.

Energimarknadsinspektionens neutralitetsregler reglerar så att elnätsföretagen i Sverige inte korssubventionerar elhandel eller elproduktion och att inget elhandelsföretag diskrimineras eller favoriseras.

För vår del innebär det att det inte finns något som helst ekonomiskt samband mellan oss på Sandviken Energi Elnät AB och det elhandelsföretag som Sandviken Energi AB är delägare i.

Besök Energimarknadsinspektionens hemsidalänk till annan webbplats

Senast publicerad: onsdag 8 maj 2019 11:51

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen