Logotyp

Elnätsavgifter

Följande avgifter gäller 16-25A, 35-35A, 80A och större, 10 samt 20 kv.

Avgifter 1 januari 2019 - 31 december 2019

16-25A
35-63A
80A och större
10, 20kV

Avgifter 1 januari 2020 och tills vidare

16-25A
35-63A
80A och större
10, 20kV

Allmänna avgifter

Rörlig överföringsavgift

Rörlig överföringsavgift tillkommer (20,06 öre/kWh) + moms = 25,08 öre/kWh

Fast avgift

Fast avgift är en kostnad för underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Elnätsavgiften

Myndighetsavgifterna ingår i den fasta elnätsavgiften och är 57,50 kr exkl. moms.

Elnätsavgiften som du betalar till ditt nätbolag består av en fast del för bland annat underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Den består också av en rörlig överföringsavgift som ska täcka kostnader för att överföra elen från kraftverk till dig som kund, nätförluster, administration, fakturering och leverantörsbyten med mera.

Energiskatt

Sedan den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till elnätsfakturan. Energiskatten på el är 34,70 öre/kWh exklusive moms (43,38 öre/kWh inklusive moms).

Anslutningsavgift

Som elnätsföretag i ditt område ansvarar vi för anslutningen av din fastighet/lokal till elnätet.

För detta betalar du en anslutningsavgift (kr) för en största huvudsäkring.  Detta gäller även om ert elnätspris är en effekttariff. Om fastigheten senare får ett ökat elbehov och ni behöver välja en ännu större huvudsäkring beräknar vi en ny anslutningsavgift för utökad elanslutning.

Information gällande 80A, 10 kV, 20 kV

För dessa gäller även andra avgifter utöver de allmänna.

Effekttariff

Effekttariffen består av en fast avgift, en månadseffektavgift för den högsta uttagna medeleffekten per timme under varje månad och överföringsavgifter för uttagen energi

Överföringsavgift

Överföringsavgifterna är uppdelade i en avgift under höglasttid
(vardag kl. 06-22 under januari, februari, mars, november och december) och en lägre, avgift under övrig tid.

Reaktiv effekt

I effekttariffen debiteras även reaktiv effekt. Reaktiv effekt kan förklaras som elektrisk effekt som upptar kapacitet i elnätet utan att göra nytta. Det är vanligt att motorer, viss belysning, industriella verksamheter med mera förbrukar reaktiv effekt. Vi tillåter ett fritt uttag av reaktiv effekt upp till 50% av aktiv effekt. Därefter debiteras 28,75 kr/kVar för överuttag av 50%.

Månadseffektavgift

Månadseffekt är den högsta uttagna medeleffekten per timme under månaden. Om energiförbrukningen under en timme är 10 kWh blir medeleffekten den timmen 10 kWh/1 h = 10 kW. Har du en månad med hög medeleffekt en timme blir det en hög månadseffektavgift. Har du däremot en låg medeleffekt varje timme en månad blir det en låg månadseffektavgift.

Exempel på beräkning av månadseffektavgift

Din högsta uttagna medeleffekt per timme under maj månad är 10 kW. Månadseffektavgiften blir då 48 kr/kW för den specifika månaden. Din månadsavgift blir då 10 kW x 48 kr/kW = 480,00 kr.

Effektpriset varierar över året efter belastningen på elnätet. Det för att det är billigare att använda elnätet på sommaren när belastningen på elnätet är lägre än på vintern.

Antalet kWh du förbrukar under månaden påverkar inte kostnaden på fakturan från Sandviken Energi Elnät AB. Din elleverantör kommer att fakturera dig för dina kWh.

Så beräknas månadseffektpriset ut

Månadseffektpriset är framtaget efter en beräkning av en årseffektavgift där man tittat på de två senaste årens uttag av alla kunders sammanslagna effektuttag. Tariffen blir därmed självjusterande, kunden påverkar med sitt uttag hur tariffen för nästkommande år ska se ut. Fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på ert effektuttag.

Huvudsäkringen skyddar din elanläggning om något blir fel i den, den begränsar också hur mycket el du kan använda samtidigt. Genom att välja rätt säkringsnivå för dina behov kan du påverka din elnätskostnad.

Det är fortfarande din säkrings storlek som avgör vilken tariff du betalar efter. Har du idag en säkring på 35A, med en god fördelning på faserna, kan du ha möjlighet att säkra ner. Du byter i sådant fall tariff, kontakta en elinstallatör för ytterligare information gällande din fasfördelning och säkringsändring.

Senast publicerad: tisdag 17 december 2019 07:59

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen