Logotyp

Avgift effekt högspänning 10, 20 kV

Gäller från 1 januari 2018‌‌

Leveransspänning 10, 20 kV

Exkl. moms

Inkl. moms

Fast avgift kr/år

11 417

14 271

Månadseffektavgift kr/kW

29,08

36,35

Överföringsavgift höglasttid öre/kWh

24,76

30,95

Överföringsavgift övrig tid öre/kWh

7,54

9,42

Överuttag av reaktiv effekt kr/kVar

28,75

35,94

Maxuttag kVar av månadseffekt 15%

Myndighetsavgifterna om 3 827 kr/år ingår i den fasta elnätsavgiften.

Effekttariffen består av en fast avgift, en månadseffektavgift för den högsta uttagna medeleffekten per timme under varje månad och överföringsavgifter för uttagen energi.

Fast avgift

Fast avgift är en kostnad för underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Energiskatt

Från och med 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till elnätsfakturan

(33,1 öre/kWh) + moms = 41,38 öre/kWh

Månadseffektavgift

Månadseffekt är den högsta uttagna medeleffekten per timme under månaden. Om energiförbrukningen under en timme är 50 kWh blir medeleffekten den timmen 50 kWh/1 h = 50 kW. Har du en månad med hög medeleffekt en timme blir det en hög månadseffektavgift. Har du däremot en låg medeleffekt varje timme en månad blir det en låg månadseffektavgift.

Exempel på beräkning av månadseffektavgift: Er högsta uttagna medeleffekt per timme under en månad är 50 kW. Månadseffektavgiften blir då 29,08 kr/kW för den specifika månaden. Er avgift blir då 50 kW * 29,08 kr/kW = 1454 kr.

Överföringsavgift

Överföringsavgifterna är uppdelade i en avgift under höglasttid
(vardag kl. 06-22 under januari, februari, mars, november och december) och en lägre avgift under övrig tid.

Vad betyder effekt?

Sandviken Energi Elnät AB, ska se till att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet för att ni ska kunna få den effekt ni behöver. Ju högre effekt som ska överföras, desto kraftigare ledningar och transformatorer krävs.

Reaktiv effekt

I effekttariffen debiteras även så kallad reaktiv effekt. Reaktiv effekt kan förklaras som elektrisk effekt som upptar kapacitet i elnätet utan att göra nytta. Det är vanligt att motorer, viss belysning, industriella verksamheter med mera förbrukar reaktiv effekt. Sandviken Energi Elnät tillåter ett fritt uttag av reaktiv effekt upp till 15 % av aktiv effekt. Därefter debiteras 28,75 kr/kVar för överuttag av 15 %.

Senast publicerad: torsdag 3 maj 2018 14:50

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen