Logotyp

Avgifter huvudsäkring 16-25A

Gäller från 1 januari 2018 och tillsvidare

Huvudsäkringens storlek

Kr/år exkl. moms

Kr/år inkl. moms

16A* LGH

941

1 176

16A

2 061

2 576

20A

2 556

3 195

25A

3 180

3 976

 

Rörlig överföringsavgift

Rörlig överföringsavgift tillkommer (19,38 öre/kWh) + moms = 24,23 öre/kWh

 

* Den lägre fasta avgiften för 16A mätarsäkring, debiteras för abonnemang i flerbostadshus med minst tre bostadslägenheter dock ej kedjehus, radhus eller liknande sambyggda hus.

Energiskatt

Från och med 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till elnätsfakturan

(33,1 öre/kWh) + moms = 41,38 öre/kWh

Elnätsavgiften

Myndighetsavgifter om 57,50 kr exkl moms ingår i den fasta elnätsavgiften.

Elnätsavgiften som du betalar till ditt nätbolag Sandviken Energi Elnät AB, består av en fast del för bland annat underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Den består också av en rörlig överföringsavgift som ska täcka kostnader för att överföra elen från kraftverk till dig som kund, nätförluster, administration, fakturering och leverantörsbyten med mera.

Senast publicerad: torsdag 3 maj 2018 14:49

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen