Logotyp

Avgifter för effekt 35A-63A

Effekttariff

Gäller från 1 januari 2018 och tillsvidare

Huvudsäkringens storlek

Kr/år exkl. moms

Kr/år inkl. moms

35A-63A

4 449

5 561


Månadseffekttariff

Månad

Kr/kW exkl. moms

kr/kW inkl moms/mån

Januari

82

102,50

Februari

73

91,25

Mars

65

81,25

April

51

63,75

Maj

46

57,50

Juni

42

52,50

Juli

38

47,50

Augusti

42

52,50

September

48

60

Oktober

58

72,50

November

73

91,25

December

73

91,25

 

Effekttariffen består av en fast avgift, en månadseffektavgift för den högsta uttagna medeleffekten per timme under varje månad och överföringsavgifter för uttagen energi

Fast avgift

Fast avgift är en kostnad för underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Myndighetsavgifterna ingår i den fasta elnätsavgiften och är 57,50 kr exkl. moms.

Energiskatt

Från och med 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till elnätsfakturan

(33,1 öre/kWh) + moms = 41,38 öre/kWh

Månadseffektavgift

Månadseffekt är den högsta uttagna medeleffekten per timme under månaden. Om energiförbrukningen under en timme är 10 kWh blir medeleffekten den timmen 10 kWh/1 h = 10 kW. Har du en månad med hög medeleffekt en timme blir det en hög månadseffektavgift. Har du däremot en låg medeleffekt varje timme en månad blir det en låg månadseffektavgift.

Exempel på beräkning av månadseffektavgift

Din högsta uttagna medeleffekt per timme under maj månad är 10 kW. Månadseffektavgiften blir då 46 kr/kW för den specifika månaden. Din månadsavgift blir då 10 kW x 46 kr/kW = 460,00 kr.

Effektpriset varierar över året efter belastningen på elnätet. Det för att det är billigare att använda elnätet på sommaren när belastningen på elnätet är lägre än på vintern.

Antalet kWh du förbrukar under månaden påverkar inte kostnaden på fakturan från Sandviken Energi Elnät AB. Din elleverantör kommer att fakturera dig för dina kWh.

Senast publicerad: torsdag 3 maj 2018 14:51

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen