Logotyp

Avgifter för effekt 35A-63A

Effekttariff - Gäller från 1 januari 2019 och tillsvidare.

Effektariff

Huvudsäkringens storlek

Exkl. moms

Inkl. moms

35A-63A

4 602 kr/år

5 753 kr/år


Månadseffekttariff

Månad

Exkl. moms

Inkl moms

Januari

83 kr/kW

103 kr/kW

Februari

77 kr/kW

96 kr/kW

Mars

71 kr/kW

89 kr/kW

April

55 kr/kW

69 kr/kW

Maj

48 kr/kW

58 kr/kW

Juni

40 kr/kW

49 kr/kW

Juli

35 kr/kW

44 kr/kW

Augusti

41 kr/kW

51 kr/kW

September

47 kr/kW

59 kr/kW

Oktober

60 kr/kW

75 kr/kW

November

73 kr/kW

92 kr/kW

December

72 kr/kW

89 kr/kW

Effekttariffen består av en fast avgift, en månadseffektavgift för den högsta uttagna medeleffekten per timme under varje månad och överföringsavgifter för uttagen energi

Fast avgift

Fast avgift är en kostnad för underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Myndighetsavgifterna ingår i den fasta elnätsavgiften och är 57,50 kr exkl. moms.

Energiskatt

Sedan den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till elnätsfakturan. Energiskatten på el är 34,70 öre/kWh exklusive moms (43,38 öre/kWh inklusive moms).

Månadseffektavgift

Månadseffekt är den högsta uttagna medeleffekten per timme under månaden. Om energiförbrukningen under en timme är 10 kWh blir medeleffekten den timmen 10 kWh/1 h = 10 kW. Har du en månad med hög medeleffekt en timme blir det en hög månadseffektavgift. Har du däremot en låg medeleffekt varje timme en månad blir det en låg månadseffektavgift.

Exempel på beräkning av månadseffektavgift

Din högsta uttagna medeleffekt per timme under maj månad är 10 kW. Månadseffektavgiften blir då 47 kr/kW för den specifika månaden. Din månadsavgift blir då 10 kW x 47 kr/kW = 470,00 kr.

Effektpriset varierar över året efter belastningen på elnätet. Det för att det är billigare att använda elnätet på sommaren när belastningen på elnätet är lägre än på vintern.

Antalet kWh du förbrukar under månaden påverkar inte kostnaden på fakturan från Sandviken Energi Elnät AB. Din elleverantör kommer att fakturera dig för dina kWh.

Senast publicerad: måndag 20 maj 2019 13:29

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen