Logotyp

Effekttariff 35A-63A

Sandviken Energi Elnät AB införde 2015-05-01 en ny effekttariff som berör kunder med säkringsstorlek 35A-63A. Denna förändring berör såväl privatpersoner som företagare och bostadsrättsföreningar med flera.

När en ny tariff ska införas är det många faktorer som spelar in, den största faktorn är hur ska vi få elnätet att vara rätt dimensionerat? Med rätt dimensionerat elnät menar vi att när fullt effektuttag används av våra kunder, måste vi ha tillgång till ett spänningssatt nät.

Med en tariff som debiteras efter en effekt, vill vi få till en förändring och få en jämnare belastning på vårt elnät. Det är effekten och inte energin som avgör när elnätet överbelastas.

En effekttariff kan ge våra kunder ett initiativ till att jämna ut effekttoppar och på så sätt undvika kostnader för att det inte finns ett tillräckligt spänningssatt elnät.

Hur räknas månadspriset fram?

Månadseffektpriset är framtaget efter en beräkning av en årseffektavgift där man tittat på de två senaste årens uttag av alla kunders sammanslagna effektuttag. Tariffen blir därmed självjusterande, kunden påverkar med sitt uttag hur tariffen för nästkommande år ska se ut. Fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på ert effektuttag.

Huvudsäkringen skyddar din elanläggning om något blir fel i den, den begränsar också hur mycket el du kan använda samtidigt. Genom att välja rätt säkringsnivå för dina behov kan du påverka din elnätskostnad.

Det är fortfarande din säkrings storlek som avgör vilken tariff du betalar efter. Har du idag en säkring på 35A, med en god fördelning på faserna, kan du ha möjlighet att säkra ner. Du byter i sådant fall tariff, kontakta en elinstallatör för ytterligare information gällande din fasfördelning och säkringsändring.

Senast publicerad: måndag 19 december 2016 10:07

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen