Logotyp

Frågor och svar effekt 35A-63A

Vad är effekt?
Effekt är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. Det är ett mått på en apparats styrka eller arbetsförmåga. Om du kör många apparater/maskiner samtidigt så blir ditt effektuttag högt under den tiden. Om du fördelar ditt användande kommer ditt effektuttag att bli lägre.

Varför ska jag betala för effekt och inte energi som jag gjort tidigare?
Sandviken Energi Elnät AB införde en ny prismodell för att vi vill få till en förändring, att jämna ut belastningen på elnätet, därför väljer vi att debitera efter effekt eftersom det är effektuttaget som påverkar elnätets kapacitet. Kunderna får nu betala för sitt faktiska nyttjande (användande) av elnätet. Ett jämnare effektuttag gör att vi kan se till att alla kunder får den mängd el de behöver och att vi kan hålla elnätet rätt dimensionerat med ett spänningssatt nät. (Ju högre effekt som ska överföras, desto kraftigare ledningar och transformatorer krävs.)

Vi vill även särskilja elnätet från elhandeln, kW =effekt som du betalar till Sandviken Energi Elnät, kWh=energi betalar du till den elleverantör du valt. Vi tror att det kan vara lättare för er kunder att förstå skillnaden.

Varför har ni justerat månadseffektpriserna?
Eftersom alla kunders effektuttag påverkar prissättningen, justeras automatiskt priset. Vi tittar på de senaste 2 årens effektuttag från alla kunder, därefter blir några månader billigare och några månader dyrare.

Blir det dyrare eller billigare för mig?
Eftersom vi har olika priser på alla månader kommer din elnätsfaktura att variera. Om du har snarlika effektuttag månader i följd blir slutsamman i alla fall olika. Eftersom det är högre efterfrågan på el (vilket ger högre belastning på elnätet) och tillgången är mindre blir det dyrare vintertid, och tvärtom sommartid= större tillgång, lägre efterfrågan och billigare pris. Man kan med andra ord säga: priset förändras efter hur efterfrågan på kapaciteten i elnätet ser ut. Men du som kund har möjlighet att påverka din kostnad med ditt effektuttag, kan du fördela ditt användande får du alltså inte lika hög effekttopp.

Månad

Kr/kW exklusive moms

Januari

71

Februari

68

Mars

62

April

52

Maj

45

Juni

42

Juli

41

Augusti

41

September

50

Oktober

59

November

69

December

75

 

Hur fakturerar ni mig?
På en månad samlar vi in timvärden från din elmätare, vi ser alltså hur mycket effekt som tagits ut timme för timme. Den timme du har tagit ut effekt som mest debiterar vi sedan efter, vi kallar det effekttopp. Du blir även debiterad en fast avgift. Fakturan kommer månadsvis.
 

Varför får jag en hög effekttopp?
Om du anser att du har en hög effekttopp kan vår kundservice skriva ut en timvärdesrapport till dig, då kan du se hur ditt användande varit varje timme under en hel månad. Kanske du då blir medveten om vad du gjorde just den timmen, kört igång vedkapen? Kört igång alla maskiner/ugnar? Något utöver det ”vanliga” kan ha gjorts, eller så har du ungefär samma effektuttag samma tidpunkt på dygnet om du exempelvis har en restaurang, prova om det går att förskjuta ditt användande under dygnets timmar.

Vad klarar faserna?
Nedan är bara en beräkning på hur mycket de klarar av, verkligheten i er anläggning kan se helt annorlunda ut.

Säkringsstorlek

1 fas

3 fas

16 A

cirka 3,5 kWh

cirka 11,0 kWh

20 A

cirka 4,5 kWh

cirka 14,5 kWh

25 A

cirka 5,5 kWh

cirka 17,5 kWh

35 A

cirka 8,0 kWh

cirka 24,5 kWh

50 A

cirka 11,5 kWh

cirka 35,0 kWh

63 A

cirka 14,5 kWh

cirka 44,0 kWh

 

Vad händer efter att jag säkrat ner?
Du kommer då att återgå till att bli debiterad efter kWh, eftersom effektdebitering idag endast är för kunder med 35A-63A säkring.

Senast publicerad: måndag 19 december 2016 10:06

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen