Logotyp

Avgift effekt 80A och större

Effekttarifferna för leveransspänning 400 V gäller från 1 januari 2019 och tillsvidare.

Effekttartiff

Leveransspänning 400 V

Exkl. moms 

Inkl. moms

Fast avgift kr/år

3 629

4 536

Månadseffektavgift kr/kW

37,89

47,36

Överföringsavgift höglasttid öre/kWh

30,09

37,61

Överföringsavgift övrig tid öre/kWh

12,26

15,33

Överuttag av reaktiv effekt kr/kVar

29,76

37,2

Maxuttag kVar av månadseffekt

50% Myndighetsavgifterna ingår den fasta elnätsavgiften med 57,50 kr exkl moms.

Effekttariffen består av en fast avgift, en månadseffektavgift för den högsta uttagna medeleffekten per timme under varje månad och överföringsavgifter för uttagen energi.

Fast avgift

Fast avgift är en kostnad för underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering

Energiskatt

Från och med 1 januari 2019 är energiskatten 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh inklusive moms).

Månadseffektavgift

Månadseffekt är den högsta uttagna medeleffekten per timme under månaden. Om energiförbrukningen under en timme är 50 kWh blir medeleffekten den timmen 50 kWh/1 h = 50 kW. Har du en månad med hög medeleffekt en timme blir det en hög månadseffektavgift. Har du däremot en låg medeleffekt varje timme en månad blir det en låg månadseffektavgift.

Exempel på beräkning av månadseffektavgift: Er högsta uttagna medeleffekt per timme under en månad är 50 kW. Månadseffektavgiften blir då 36,61 kr/kW för den specifika månaden. Er avgift blir då 50 kW * 36,61 kr/kW =
1830,50 kr

Överföringsavgift

Överföringsavgifterna är uppdelade i en avgift under höglasttid
(vardag kl. 06-22 under januari, februari, mars, november och december) och en lägre, avgift under övrig tid.

Vad betyder effekt?

Vi som elnätsbolag ska se till att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet för att ni ska få den effekt ni behöver. Ju högre effekt som ska överföras, desto kraftigare ledningar och transformatorer krävs.

Reaktiv effekt

I effekttariffen debiteras även reaktiv effekt. Reaktiv effekt kan förklaras som elektrisk effekt som upptar kapacitet i elnätet utan att göra nytta. Det är vanligt att motorer, viss belysning, industriella verksamheter med mera förbrukar reaktiv effekt. Vi tillåter ett fritt uttag av reaktiv effekt upp till 50% av aktiv effekt. Därefter debiteras 28,75 kr/kVar för överuttag av 50%.

Senast publicerad: måndag 20 maj 2019 13:41

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen