Logotyp

Elnätsavgifter från och med 1 januari 2019

Här nedan ser du Sandviken Energis elnäts priser från och med 1 januari 2019.

Elnätsavgiftenlänk till annan webbplats

En prishöjning med 3,5 procent för rörlig överföring och den fasta årsavgiften*. Det gör vi för att möjliggöra en fortsatt utveckling av nätet och bibehålla en hög leveranssäkerhet och kvalitet för distribution av el.
*Detta gäller ej Österfärnebo, priserna är där oförändrade.

Flytt av energiskatten på el

Sedan den 1 januari 2018 har kostnaden för energiskatten flyttats från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Tidigare har elhandelsbolagen debiterat kunderna men nu har ansvaret flyttas över till elnätsbolagen, efter beslut taget i riksdagen.

Viktig information om energiskatten på el
länk till annan webbplats

Vad innebär det för dig som kund?

För en normalvilla med 16A säkring och en förbrukning om 20 000 kWh/år innebär förändringen en höjning om under 207 kronor/år.

För en lägenhet med 16A säkring och en förbrukning om 2 300 kWh/år innebär förändringen en höjning om nästan 46 kr/år.

Mer information

Vid frågor, vänligen kontakta kundservice

Senast publicerad: måndag 20 maj 2019 13:57

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen