Logotyp

Elnätsavgifter för Österfärnebo

Österfärnebo Els elnätspriser från år 2016 står oförändrade under 2017 och 2018.

Säkringsavgift

kr/år exkl. moms

kr/år inkl. moms

16A* LGH

1 319

1 649

16A

2 374

2 968

20A

3 132

3 915

25A

4 122

5 153

35A

5 770

7 213

50A

8 241

10 302

63A

10 384

12 980

    

Elnätsavgiften som du betalar till ditt nätbolag Sandviken Energi Elnät AB, består av en fast del för bland annat underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Myndighetsavgifterna ingår i den fasta elnätsavgiften med 57,50 kr exkl moms.

Den består också av en rörlig överföringsavgift som ska täcka kostnader för att överföra elen från kraftverk till dig som kund, nätförluster, administration, fakturering och leverantörsbyten med mera.

* Den lägre fasta avgiften för 16A mätarsäkring, debiteras för abonnemang i flerbostadshus med minst tre bostadslägenheter dock ej kedjehus, radhus eller liknande sambyggda hus.

Rörlig överföringsavgift

Rörlig överföringsavgift tillkommer 22,50 öre/kWh + moms= 28,13 öre/kWh

Energiskatt

Från och med 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till elnätsfakturan

(33,1 öre/kWh) + moms = 41,38 öre/kWh

Mer information

Vid frågor, vänligen kontakta kundservice

Senast publicerad: torsdag 3 maj 2018 14:50

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen