Logotyp

Elnätsavgifter för Österfärnebo

Österfärnebo Els elnätspriser från år 2016 står oförändrade.

Avgifter

Säkringsavgift

Exkl. moms

Inkl. moms

16A* LGH

1319 kr/år

1649 kr/år

16A

2374 kr/år

2968 kr/år

20A

3132 kr/år

3915 kr/år

25A

4122 kr/år

5153 kr/år

35A

5770 kr/år

7213 kr/år

50A

8241 kr/år

10 302 kr/år

63A

10 384 kr/år

12 980 kr/år

    

Elnätsavgiften som du betalar till ditt nätbolag Sandviken Energi Elnät AB, består av en fast del för bland annat underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Myndighetsavgifterna ingår i den fasta elnätsavgiften med 57,50 kr exkl moms.

Den består också av en rörlig överföringsavgift som ska täcka kostnader för att överföra elen från kraftverk till dig som kund, nätförluster, administration, fakturering och leverantörsbyten med mera.

* Den lägre fasta avgiften för 16A mätarsäkring, debiteras för abonnemang i flerbostadshus med minst tre bostadslägenheter dock ej kedjehus, radhus eller liknande sambyggda hus.

Rörlig överföringsavgift

Rörlig överföringsavgift tillkommer 22,50 öre/kWh + moms= 28,13 öre/kWh

Energiskatt

Sedan den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till elnätsfakturan. Energiskatten på el är 34,70 öre/kWh exklusive moms (43,38 öre/kWh inklusive moms).

Mer information

Vid frågor, vänligen kontakta kundservice

Senast publicerad: måndag 20 maj 2019 13:56

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen