Logotyp

Avgifter och ersättningar för producenter med inmatning över
1500 kW

Inmatningstariff över 1500 kW

Avgifter

Gäller från 1 januari 2018.
På samtliga avgifter och ersättningar tillkommer moms med 25%.

Mätavgift kr/år

Månadseffektavgift kr/kW

Överföringsavgift hög/låglasttid öre/kWh

Reaktiv effekt kr/kVar

7 590

4

1

20

 


Ersättningar

Överföringsersättning hög/låglasttid öre/kWh

Effektersättning höglasttid öre/kWh

Nätnytta höglasttid öre/kWh

0,8

1

*

 

Mätavgift
Är den årliga kostnaden för mätning, beräkning, verifiering och rapportering av mätvärden.

Månadseffektavgift
Månadseffektavgift betalas för den högsta inmatade medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under månaden.

Överföringsavgift
Överföringsavgift betalas för inmatad energi.

Reaktiv effekt
Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten, om det ändå sker, debiteras en avgift.

Överföringsersättning
Ersättning till producenten för överföringsrelaterad nytta.

Effektersättning
Ersättning till producenten för effektrelaterad nytta.

Nätnytta
Avser den nätnytta, det vill säga de kostnadsminskningar som
Sandviken Energi Elnät AB får inom elnätsområdet tack vare inmatningen och betalas ut till producent månadsvis under höglasttid. *Beräknas individuellt.

Avgifter förbrukningsanläggning
Se ordinarie tariff; elnätsavgifter för effektkunder 10 och 20 kV

Höglast/låglasttid
Höglasttid är vardag kl. 06 - 22 under januari, februari, mars, november och december. Låglasttid är övrig tid.

Senast publicerad: måndag 1 januari 2018 00:50

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen