Logotyp

Inmatningstariff över 1500 kW

Avgifter och ersättningar för producenter med inmatning över
1500 kW.


Avgifter 1 januari 2019 - 31 december 2019

Avgifter

Mätavgift kr/år

Månadseffektavgift kr/kW

Överföringsavgift hög/låglasttid öre/kWh

Reaktiv effekt kr/kVar

7 590

4

1

20Ersättningar

Överföringsersättning hög/låglasttid öre/kWh

Effektersättning höglasttid öre/kWh

Nätnytta höglasttid öre/kWh

0,8

1

*


Gäller från 1 januari 2019. På samtliga avgifter och ersättningar tillkommer moms med 25%.

Avgifter 1 januari 2020 och tills vidare

Avgifter

Mätavgift kr/år

Månadseffektavgift kr/kW

Överföringsavgift hög/låglasttid öre/kWh

Reaktiv effekt kr/kVar

7 863

4

1

20Ersättningar

Överföringsersättning hög/låglasttid öre/kWh

Effektersättning höglasttid öre/kWh

Nätnytta höglasttid öre/kWh

0,8

1

*


Gäller från 1 januari 2020. På samtliga avgifter och ersättningar tillkommer moms med 25%.

Mätavgift

Är den årliga kostnaden för mätning, beräkning, verifiering och rapportering av mätvärden.

Månadseffektavgift

Månadseffektavgift betalas för den högsta inmatade medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under månaden.

Överföringsavgift

Överföringsavgift betalas för inmatad energi.

Reaktiv effekt

Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten, om det ändå sker, debiteras en avgift.

Överföringsersättning

Ersättning till producenten för överföringsrelaterad nytta.

Effektersättning

Ersättning till producenten för effektrelaterad nytta.

Nätnytta

Avser den nätnytta, det vill säga de kostnadsminskningar som
Sandviken Energi Elnät AB får inom elnätsområdet tack vare inmatningen och betalas ut till producent månadsvis under höglasttid. *Beräknas individuellt.

Avgifter förbrukningsanläggning

Se ordinarie tariff; elnätsavgifter för effektkunder 10 och 20 kV

Höglast/låglasttid

Höglasttid är vardag kl. 06 - 22 under januari, februari, mars, november och december. Låglasttid är övrig tid.

Senast publicerad: onsdag 18 december 2019 10:49

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen