Logotyp

Inmatningstariff under 1500 kW

Avgifter och ersättningar för producenter med inmatning under 1500 kW.

Avgifter 1 januari 2019 - 31 december 2019


Inmatningstariff under 1500 kW

Typ av inmatning

Mätavgift
kr/år

Överförings-ersättning öre/kWh

Nätnytta öre/kWh

Högspänning

7 590

1

(3

Lågspänning

3 300

1

(3

Lågspänning < 43,5 kW ej mikro (1

1 825

1

1

Lågspänning < 43,5 kW mikro (2

0

0

2 (4


Gäller från 1 januari 2018 och tillsvidare.
På samtliga avgifter tillkommer moms med 25%.

Avgifter 1 januari 2020 och tills vidare


Inmatningstariff under 1500 kW

Typ av inmatning

Mätavgift
kr/år

Överförings-ersättning öre/kWh

Nätnytta öre/kWh

Högspänning

7 863

1

(3

Lågspänning

3 419

1

(3

Lågspänning < 43,5 kW ej mikro (1

1 891

1

1

Lågspänning < 43,5 kW mikro (2

0

0

2 (4


(1 Produktion överstiger förbrukningen under kalenderåret. Max 63A säkring.
(2 Produktionen understiger förbrukningen under kalenderåret. Max 63A säkring.
(3 Beräknas individuellt.
(4 Ersättningen skiljer sig om du är momsregistrerad eller ej.
Se mikroproduktion

Mätavgift

Är den årliga kostnaden för mätning, beräkning, verifiering och rapportering av mätvärden

Överföringsersättning

Ersättning till producenten för överföringsrelaterad nytta.

Nätnytta

Avser den nätnytta, det vill säga de kostnadsminskningar som
Sandviken Energi Elnät AB får inom elnätsområdet tack vare inmatningen.

Avgifter förbrukningsanläggning

Se respektive elnätstariff.

Mer information

Vid frågor, vänligen kontakta kundservice.

Senast publicerad: onsdag 18 december 2019 10:46

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen