Logotyp

Avgifter och ersättningar för producenter med inmatning under 1500 kW

Inmatningstariff under 1500 kW

Gäller från 1 januari 2018 och tillsvidare.
På samtliga avgifter tillkommer moms med 25%

Typ av inmatning

Mätavgift
kr/år

Överförings-ersättning öre/kWh

Nätnytta öre/kWh

Högspänning

7 590

1

(3

Lågspänning

3 300

1

(3

Lågspänning < 43,5 kW ej mikro (1

1 825

1

1

Lågspänning < 43,5 kW mikro (2

0

0

2 (4

 

(1 Produktion överstiger förbrukningen under kalenderåret. Max 63A säkring.
(2 Produktionen understiger förbrukningen under kalenderåret. Max 63A säkring.
(3 Beräknas individuellt.
(4 Ersättningen skiljer sig om du är momsregistrerad eller ej.
Se mikroproduktion

Mätavgift
Är den årliga kostnaden för mätning, beräkning, verifiering och rapportering av mätvärden

Överföringsersättning
Ersättning till producenten för överföringsrelaterad nytta.

Nätnytta
Avser den nätnytta, det vill säga de kostnadsminskningar som
Sandviken Energi Elnät AB får inom elnätsområdet tack vare inmatningen.

Avgifter förbrukningsanläggning
Se respektive elnätstariff.

Mer information

Vid frågor, vänligen kontakta kundservice.

Senast publicerad: måndag 1 januari 2018 00:45

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen