Logotyp

Myndighetsavgifter

Myndighetsavgifterna ingår i den fasta elnätsavgiften. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgift

10,20 kronor + moms per elabonnemang (exempelvis ett hushåll) och år, 810 kronor för högspänningskunder (exempelvis industrier), finansierar Elsäkerhetsverkets arbete.
Elsäkerhetsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nätövervakningsavgiften

4,35 kronor + moms per elabonemang (exempelvis ett hushåll) och år
870 kronor för högspänningsabonnemang.

Den finansierar delar av Statens Energimyndighets arbete.
Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elberedskapsavgiften

Beräknas efter antalet elabonnenter och uppgår per kalenderår till 39,20 kronor + moms per elabonnemang (exempelvis ett hushåll) 

2 129 kronor för högspänningsabonnemang.

Avgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete.
Svenska Kraftnäts hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här säger lagen

Förordning (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet, SFSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: torsdag 30 januari 2020 15:15

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen