Logotyp

Säkringsändring

Om kunden väljer att göra en säkringsändring som innebär byte av tariff, exempelvis nedsäkring från 35A, uppsäkring till 35A eller högre kommer vi att ändra avgiften vid närmaste månadsskifte.

Detta gör vi för att kunden ska ha samma avgift månaden ut, då det skiljer sig om vi ska debitera efter kW eller kWh.

En säkringsändring mellan 16A-25A innebär inget tariffbyte, det görs som tidigare så fort färdiganmälan inkommit från elinstallatören.

Vid en säkringsändring krävs alltid en för-färdiganmälan från elinstallatören.

Här kan du som elinstallatör registrera din föranmälan www.foranmalan.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se de olika avgifterna under elnätsavgifter för säkringskunder

Senast publicerad: tisdag 10 december 2019 10:25

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen