Logotyp

Kundens elmätare

Din elmätare talar om för oss hur mycket el du använder i din bostad. Numera läses mätaren av automatiskt, så kallad fjärravläsning. Det gör att din faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning.

Så fungerar fjärravläsning

I dag avläses alla elmätare automatiskt genom så kallad fjärravläsning. Elmätaren skickar automatiskt mätarställningen via elnätet eller via radiokommunikation vidare till Sandviken Energi. Efter bearbetning skickas informationen till faktureringssystemet som skapar din faktura utifrån den faktiska förbrukningen.

Följ din förbrukning på Mina sidor

Som kund hos Sandviken Energi hitta information om din förbrukning på Mina sidor.

Översikter till elmätare

Här ser du bilder på 2 stycken av våra senaste elmätare och om vad som är vad på dem. Har du frågor kring din mätare är du välkommen att kontakta vår kundservice.

E-post: info@sandvikenenergi.se

 1. Mätarnummer
  Mätarens identitet, uppges alltid vid kontakt.
 2. Display
  Visar mätarställning.
 3. Knapp
  Knapp för att växla mellan olika visningslägen på display.
 4. Pulslampa
  Lampan blinkar i takt med förbrukningen.
 5. Sandviken Energi Elnäts utrustning för kommunikation
 6. Brytarknapp
  Knapp för att bryta/koppla på spänning. Observera att detta ej finns på alla mätare.
  VARNING!
  Den ska inte användas som huvudbrytare vid underhållsarbete/elarbete i fastigheten.
 1. Mätarnummer
  Mätarens identitet, uppges alltid vid kontakt
 2. Display
  Visar mätarställning
 3. Lampa
  Visar att terminalen är spänningssatt. Fast eller blinkande, beroende på modell.

Senast publicerad: fredag 12 juli 2019 08:01

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen