Logotyp

Mikroproduktion från sol, vind och vatten

Mikroproduktion gäller för elanläggning om max 63A säkringsabonnemang med en maxproduktion av 43,5 kW och så länge den egna produktionen understiger den el du som kund själv förbrukar under ett kalenderår. Uppfyller elanläggningen dessa krav så behöver du inte betala någon avgift för mätningen/mätaren.

Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt - inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvud/mätarsäkring och samma elmätare. För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 63A och denna regel gäller både juridisk som fysisk person. Skatteverket godkänner även 100A men då har elnätsföretaget möjlighet att ta betalt för mätningen/mätaren.

Din nuvarande elleverantör har så kallad mottagningsplikt (skyldighet att ta emot den el mikroproducenten levererar in på elnätet), ta kontakt med det elhandelsbolag du valt i ett tidigt skede för mer information.

Viktigt att tänka på

Innan du investerar i en anläggning rekommenderar vi att du tar del av SEAB Elnäts tekniska krav för mikroproduktion i samråd med installatör för att utreda möjligheterna för just din fastighet. Därefter lämnar installatören in en föranmälan på www.foranmalan.nu. länk till annan webbplatsVi återkommer med ett svar till installatören om den storlek på anläggning ni valt är möjlig utifrån befintlig anslutning eller om det krävs en ombyggnation av elnätet.

Om vi behöver bygga om elnätet för att hantera den önskade effekten så är vår ledtid minst 12 månader. Möjligheten finns att ända ansluta men då med en begränsad effekt tills dess att vi är klar med vår ombyggnation.

Installation av utrustning på elnätet får ej ske före att installatör har fått installationsmedgivande.

Ta kontakt med en elleverantör i god tid för hjälp med ansökan av elcertifikat, (Svenska Kraftnät) och ursprungsgaranti (Energimyndigheten).Kontrollera med kommunen om du behöver bygglov.

Ersättning med eller utan moms?

Sandviken Energi Elnät AB ersätter dig som mikroproducent för det "överskott" som kommer in på elnätet med den så kallade. nätnyttoersättningen. Nätnytta är de kostnadsminskningar som Sandviken Energi Elnät AB får inom elnätsområdet, tack vare inmatningen. Ersättningen som betalas ut utan moms kräver inte att du som producent, är momsregistrerad.

Är du momsregistrerad får du nätnyttoersättning inkl. moms på din elnätsfaktura.

För teknisk information, se tekniska krav under mikroproduktion.

Senast publicerad: onsdag 8 maj 2019 11:53

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen