Logotyp

Om Elnät

Sandviken Energi Elnät AB har som ändamål att, inom Sandvikens kommun och i dess närhet, med stöd av koncession för nätområde, bedriva distribution av elektricitet. 

Elnätsverksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Sandviken Energi Elnät AB. Vi ansvarar för elnätet inom stora delar av Sandvikens kommun samt delar av angränsande områden och når ut till cirka 20 000 elnätskunder. Organisationen innefattar drift och underhåll, nätutveckling samt mätaravdelning.

Elnät ansvarar för distributionsnätet som omfattar:

  • 3 st mottagningsstationer
  • 10 st fördelningsstationer
  • 507 nätstationer
  • 2 022 st kabelskåp

    och ett omfattande ledningsnät i mark och luft som består av:

  • 228 km högspänningskabel, 12000-24000 V (12-24 kV)
  • 272km luftledning, 12000-24000 V (12-24 kV)
  • 676 km lågspänningskabel, inkl. serviser 230/400 V
  • 323 km luftledning inkl. serviser, 230/400 V

samt tillsyn och underhåll av kommunens gatubelysning som består av
cirka 314 km jordkabel och 103 km luftledning. 1095 st belysningsmaster i
trä samt 8567 stålmaster.

Optokabeln omfattar idag totalt ca 15 mil.

Senast publicerad: torsdag 12 januari 2017 14:20

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen