Logotyp

Om elnätet

Vi ansvarar för elnätet inom stora delar av Sandvikens kommun samt delar av angränsande områden och når ut till cirka 20 000 elnätskunder.

Vårt distributionsnät för el omfattar:

  • 3 st mottagningsstationer
  • 10 st fördelningsstationer
  • 507 nätstationer
  • 2 022 st kabelskåp

Vi har ett omfattande ledningsnät i mark och luft som består av:

  • 228 km högspänningskabel, 12000-24000 V (12-24 kV)
  • 272 km luftledning, 12000-24000 V (12-24 kV)
  • 676 km lågspänningskabel, inkl. serviser 230/400 V
  • 323 km luftledning inkl. serviser, 230/400 V

Vi ansvarar också för tillsyn och underhåll av kommunens gatubelysning som består av cirka 300 km jordkabel och 100 km luftledning, cirka 1 000 st belysningsmaster i trä samt cirka 8500 stålmaster.

Elnätsverksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Sandviken Energi Elnät AB.

Senast publicerad: tisdag 12 mars 2019 21:12

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen