Logotyp

Leveranssäkerhet

Som elnätsföretag ser vi till att alla våra kunder har ett väl fungerande elnät.  Detförbättras och underhålls kontinuerligt för att ge en hög person- och leveranssäkerhet. Elnätet håller hög standard med få strömavbrott.

För att upprätthålla/öka leveranssäkerheten jobbar vi aktivt med en vädersäkringsplan, vilket innebär att många sträckor med luftledningar har kablifierats.

Tillgängligheten på Sandviken Energi Elnät ABs distributionsområde är 99,98%.

Driftstatistik (avser för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31 och avbrott längre än tre minuter)

SAIDI - Genomsnittlig avbrottstid (min) per avbrott och kund

SAIFI – Genomsnittlig antal avbrott per kund

CAIDI – Genomsnittlig avbrottstid (min) för berörda kunder (SAIDI/SAIFI)

Oaviserade avbrott

SAIDI 49,7 minuter/kund/år

SAIFI 0,856 avbrott/kund/år

CAIDI 58,1 minuter/kund/år

Aviserade avbrott

SAIDI 46,55 minuter/kund/år

SAIFI 0,34 avbrott/kund/år

CAIDI 137,08 minuter/kund/år

Leveranssäkerheten i Sverige

Varje år samlar Energiföretagen in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2016 nådde vi 99,99 procent vilket är en mycket hög siffra.

Statistiken omfattar 82 elnätsföretag som bidrog med siffror för år 2016. Dessa elnätsföretag representerar 86 procent av Sveriges 5,4 miljoner elkunder i en relativt jämn fördelning mellan tätortsnät och landsbygdsnät.

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 10:45

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen