Logotyp

Övervakningsplan

Enligt ett EU-direktiv är Sandviken Energi Elnät AB skyldig att upprätta en övervakningsplan. Dessa övervakningsplaner syftar främst till att motverka diskriminerande beteenden inom energimarknaden.

Syftet med övervakningsplanen är att få en övergripande bild av elnätverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i koncernens totala verksamhet och att garantera att Sandviken Energi Elnät AB i egenskap av nätkoncessionshavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande för att inte gynna någon aktör på elmarknaden, det vill säga elhandlare eller elproducent.

Övervakningsplanen ska följas av Sandviken Energi Elnäts personal i de rutiner och processer som berör elnätverksamheten.

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplanenPDF (pdf, 2.1 MB)

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 10:46

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen