Logo

Stöd till elanvändare - vad gäller egentligen?

Här kan du läsa mer om stödet för höga elpriser, även kallat elpriskompensation eller elstöd.

Det finns tre olika stöd till elanvändare som har tagits fram av Svenska kraftnät. Två av dem vänder sig till privatpersoner samt ett till näringsidkare och juridiska personer.

Försäkringskassan har tagit fram en modell för att kunna sköta utbetalning till privatpersoner. Den här gången har inte elnätsägare, såsom Sandviken Energi, ansvar för att göra utbetalningen.

För näringsidkare har regeringen föreslagit att Skatteverket ska hantera utbetalningen.


Elledningar.

Vi på Sandviken Energi kommer att rapportera in din förbrukning till Försäkringskassan som sedan sköter utbetalning av elstödet.  

Elstöd till hela Sverige

Elstöd till privatpersoner i hela Sverige räknar Försäkringskassan med att utbetalningen ska ha skett senast 9 juni. Du som inte tidigare har anmält konto till Swedbanks kontoregister bör göra det senast 10 maj för att hinna få pengarna till den 9 juni. Om du inte anmäler ett konto får du pengarna ändå, men det tar lite längre tid.

Du som bor i elområde SE3 får 126 öre per förbrukad kilowattimme. Elstödet täcker 80 procent av den elförbrukning som inte överstiger 18 000 kilowattimmar under perioden november-december 2022. Din elförbrukning kan du se om du loggar in på Mina sidor. Länk till annan webbplats.

Stödet kommer att betalas ut till privatpersoner som har ett eget elnätsavtal samt stod på avtalet 31 december 2022.

Nu har de flesta i elområde SE3 (där Sandvikens kommun ingår) och SE4 fått det första elstödet insatt på sitt konto eller utbetalt med en avi. Läs mer hos Försäkringskassan. Länk till annan webbplats.

Du får elstöd om du stod på elnätsavtalet 17 november 2022. Stödet är 50 öre per förbrukad kilowattimme för boendes inom elområde SE3 och beräknas på din förbrukning under perioden oktober 2021 - september 2022.

För att se din förbrukning under perioden oktober 2021 - september 2022 kan du logga in på Mina sidor.

Elstöd till företag i elområde SE3 och SE4

Företag och organisationer i elområde SE3 och SE4 kan ansöka om elstöd i Skatteverkets e-tjänst från den 30 maj. Ansökan kommer att vara öppen till 25 september 2023.

Stödet riktar sig till näringsidkare och juridiska personer i elområde SE3 (där Sandvikens kommun ingår) och SE4. Företagare som haft ett giltigt elnätsavtal 17 november kan ansöka om elstöd. För att få ta del av elstödet behöver företaget uppfylla vissa grundläggande förutsättningar. Läs mer om dessa på Skatteverket - Elstöd till företag Länk till annan webbplats..

För företagare i elområde SE3 utgår stöd om 50 öre per förbrukad kilowattimme för perioden oktober 2021 till september 2022. Ett företag eller koncern kan maximalt få 20 miljoner kronor.

Se upp för bedragare!

Varken vi på Sandviken Energi, Försäkringskassan, Svenska kraftnät eller banken kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder.

Mer information

Senast uppdaterat