Stöd till elanvändare - vad gäller egentligen?

Här kan du läsa mer om stödet för höga elpriser, även kallat elpriskompensation eller elstöd.

Det finns tre olika stöd till elanvändare som har tagits fram av Svenska kraftnät. Två av dem vänder sig till privatpersoner samt ett till näringsidkare och juridiska personer.

Försäkringskassan har tagit fram en modell för att kunna sköta utbetalning till privatpersoner. Den här gången har inte elnätsägare, såsom Sandviken Energi, ansvar för att göra utbetalningen.

För näringsidkare har regeringen föreslagit att Skatteverket ska hantera utbetalningen.


Elledningar.

Vi på Sandviken Energi kommer att rapportera in din förbrukning till Försäkringskassan som sedan sköter utbetalning av elstödet.  

Elstöd till privatpersoner i elområde SE3 och SE4

Nu har Försäkringskassan påbörjat utbetalning av elstöd för privatpersoner som bor inom elområde SE3 (där Sandvikens kommun ingår) och SE4. Läs mer hos Försäkringskassan. Länk till annan webbplats.

Du kommer att få ett brev, antingen med posten eller i din digitala brevlåda, från Försäkringskassan med ett beslut om hur mycket stöd du kommer att få. När du mottar brevet är pengarna påv väg, om du inte redan har fått dem.

Du får elstöd om du stod på elnätsavtalet 17 november 2022. Stödet är 50 öre per förbrukad kilowattimme för boendes inom elområde SE3 och beräknas på din förbrukning under perioden oktober 2021 - september 2022.

För att se din förbrukning under perioden oktober 2021 - september 2022 kan du logga in på Mina sidor.

Förslag på elstöd till hela Sverige

Försäkringskassan fick i slutet på januari i uppdrag, av regeringen, att tillsammans med Svenska kraftnät förbereda för att kunna betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige. Det är ännu inte beslutat när det här elstödet ska betalas ut.

Enligt modellen som Svenska kraftnät tagit fram blir stödet 80 procent av förbrukningen under perioden november-december 2022. I elområde SE3 blir stödet 126 öre per förbrukad kWh.

Stödet kommer att betalas ut till privatpersoner som har ett eget elnätsavtal samt stod på avtalet 31 december 2022.

Elstöd till företag i elområde SE3 och SE4

Regeringen har föreslagit att Skatteverket ska hantera elstöd till företagare. Företag kommer att kunna ansöka om elstöd via en e-tjänst som beräknas öppna 30 maj 2023.

Stödet riktar sig till näringsidkare och juridiska personer i elområde SE3 (där Sandvikens kommun ingår) och SE4. Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal 17 november och för att få ta del av elstödet behöver företaget bland annat ha betalat alla skatter samt gjort deklarationen. Inga skulder till Kronofogden får finnas.

För företagare i elområde SE3 utgår stöd om 50 öre per förbrukad kilowattimme för perioden oktober 2021 till september 2022. Ett företag eller koncern kan maximalt få 20 miljoner kronor.

Se upp för bedragare!

Varken vi på Sandviken Energi, Försäkringskassan, Svenska kraftnät eller banken kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder.

Mer information


Innehållet på denna sida uppdateras löpande.
Senast uppdaterat 2023-03-03