Logotyp

Gator och vägar

På uppdrag av Sandvikens kommun ansvarar Affärsområde Gata för underhåll av gator och cykelvägar inom väghållningsområdet i Sandviken och Storvik.

Ansvaret omfattar ca 14,7 mil gata och 3,9 mil cykelvägar. Sandvikenhus ansvarar för 2,5 mil parkcykelvägar.

Sandviken Energi ansvarar endast för cykelvägar som ligger utmed gatorna. Vintertid är det också Sandviken Energi som sköter plogning och sandning utmed dessa gator och cykelvägar.

Förbättring av vägarna

Vid förbättringar i vägnätet prioriteras trafiksäkerheten för de olika trafikslagen som till exempel separering av gång- och cykeltrafik, rondeller samt fartreducerande åtgärder.

Gaturenhållning

Vinterväghållningen är uppdelat på 18 st plogområden varav 7 st utförs i egen regi och 11 st av entreprenörer. Med dagens resurser är åtgärdstiden vid snöröjning 7-10 timmar beroende på mängden snö.

Läs mer under Vinterväghållning

Trafik & Infrastruktur i Sandvikens kommun

Läs mer om Trafik & Infrastruktur på Sandvikens kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast publicerad: tisdag 14 maj 2019 10:28

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen