Logotyp

Gator och vägar

På uppdrag av Sandvikens kommun ansvarar Affärsområde Gata för underhåll av gator och cykelvägar inom väghållningsområdet i Sandviken och Storvik.

Ansvaret omfattar ca 14,7 mil gata och 3,9 mil cykelvägar. Sandvikenhus ansvarar för 2,5 mil parkcykelvägar.

Sandviken Energi ansvarar endast för cykelvägar som ligger utmed gatorna. Vintertid är det också Sandviken Energi som sköter plogning och sandning utmed dessa gator och cykelvägar.

Förbättring av vägarna

Vid förbättringar i vägnätet prioriteras trafiksäkerheten för de olika trafikslagen som till exempel separering av gång- och cykeltrafik, rondeller samt fartreducerande åtgärder.

Gaturenhållning

Vinterväghållningen är uppdelat på 18 st plogområden varav 7 st utförs i egen regi och 11 st av entreprenörer. Med dagens resurser är åtgärdstiden vid snöröjning 7-10 timmar beroende på mängden snö.

Information om snöröjning finns på sidan Vinterväghållning.

Relaterade länkar

Information om trafik och Infrastruktur på kommunens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om parkering och vad som gäller för datumparkering på kommunens hemsidalänk till annan webbplats

Senast publicerad: måndag 2 december 2019 15:24

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen