Logotyp

Trafiksäkerhet

Sandviken Energi arbetar aktivt för att höja trafiksäkerheten. I samarbete med Vägverket har vi gjort en "Trafiknätsanalys" för att kartlägga samtliga trafikslags behov av säkerhet och framkomlighet.

Sandvikens kommun har under lång tid arbetat för att separera de oskyddade trafikantgrupperna från övrig trafik. Gång- och cykelbanenätet, som i dag omfattar 60 km inom vårt väghållningsområde, har högsta prioritet när det gäller snöröjning och halkbekämpning.

Senast publicerad: tisdag 2 oktober 2012 08:21

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen