Logotyp

Renhållning

Vi på Sandviken Energi Gata tycker att det är viktigt att du som bor i Sandviken och Storvik känner till vem som ansvarar för renhållning och sandning just där du bor.

Gaturenhållning

Gaturenhållningen, vilket ingår i sommarunderhållet, utförs i centrum tre gånger per vecka måndag, onsdag och lördag.

På övriga gator med rännstensbrunnar utförs renhållningen tre gånger varje sommar, utöver sandupptagningen.

På de fåtal gator som är utan rännstensbrunnar utförs renhållningen en gång varje sommar, utöver sandupptagningen. Kartor över alla vägar finns nedan.

Kartor över gaturenhållning

Sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar

Det är vi som sköter sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar inom vårt väghållningsområde i Sandviken och Storvik. När snön har smält och våren tittar fram kan du hjälpa oss att sopa vid din tomtgräns och samtidigt få hjälp av oss att sopa upp din sand.

Sandupptagning

Senast publicerad: måndag 2 december 2019 15:49

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen