Logotyp

Renhållning och snöröjning

Vi på Sandviken Energi Gata tycker att det är viktigt att du som bor i Sandviken och Storvik känner till vem som ansvarar för renhållning, snöröjning och sandning just där du bor.

Gaturenhållning

Gaturenhållningen, vilket ingår i sommarunderhållet, utförs i centrum tre gånger per vecka måndag, onsdag och lördag.

På övriga gator med rännstensbrunnar utförs renhållningen tre gånger varje sommar, utöver sandupptagningen.

På de fåtal gator som är utan rännstensbrunnar utförs renhållningen en gång varje sommar, utöver sandupptagningen. Kartor över alla vägar finns nedan.

Kartor över gaturenhållning

Sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar

Det är vi som sköter sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar inom vårt väghållningsområde i Sandviken och Storvik. När snön har smält och våren tittar fram kan du hjälpa oss att sopa vid din tomtgräns och samtidigt få hjälp av oss att sopa upp din sand.

Sandupptagning

Datumparkering

För att underlätta arbete med att hålla gatorna rena gäller regler om datumparkering inom Sandvikens tätort under tiden
1 oktober - 15 maj.

Vad gäller då för datumparkering?

Det är förbjudet att parkera:

  • på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.
  • på dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer.
  • Förbudet gäller mellan kl 00.00—06.00.

För att göra det enklare så kan man lära sig något av följande:
Parkerar man bilen före midnatt ett udda datum och den skall stå parkerad till nästa morgon parkerar man på den sida av gatan som har udda adress - för parkeringsförbudet träder i kraft kl. 00.00 på den sida av gatan som har jämna adresser.

Parkerar man efter midnatt ett udda datum parkerar man på den sida av gatan som har jämn adress.

Att tänka på i månadsskiftet

Tänk till extra vid månadsskifterna oktober/november, januari/februari och mars/april då har vi udda datum två dagar i rad.

Anledningen till att datumparkering införs dessa månader är att underlätta för gaturenhållning, till exempel snöröjning och sand- eller lövupptagning.

Senast publicerad: fredag 8 november 2019 10:48

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen