Logotyp

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i gott skick. Här ser du några saker en fastighetsägare ansvarar över såsom bland annat sikt, trädgårdsavfall och snö.

Fri sikt

Fastigheter som gränsar till gatan eller gång- och cykelbana ombeds kapa grenar och kvistar som är till hinder för gående, cyklister och bilar.

Buskar eller träd som sträcker sig ut över tomtgränsen bör lämna fri höjd enligt följande:

  • Gångbana: > 2,5 meter
  • Cykelväg: > 3,2 meter
  • Körbana: > 4,6 meter
Fri sikt beskrivning

Häckar, buskar och staket får ha en höjd av högst 1,0 meter över körbanan vid gata eller väg på en sträcka av 10 meter, räknat från hörnpunkten i körbanekanten.

Som stöd för dessa bestämmelser hänvisar vi till Plan- och bygglagen 3 kap § 17:

”Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”.

Trädgårdsavfall

Av miljöskäl är det inte tillåtet att elda upp trädgårdsavfall. När du beskurit dina växter måste du därför kompostera det på din tomt eller transportera det till en återvinningscentral. Du kan lämna ditt sorterade avfall hos Gästrike Återvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid någon av deras återvinningscentraler inom Sandvikens kommun.

Snö

Du som fastighetsägare har ett ansvar att ta hand om snön som faller på din tomt. Som fastighetsägare är det också du som håller gångbanan utanför din fastighet fri från snö och halka. Där det inte finns någon gångbana gäller en meter från tomtgränsen. Det är också viktigt att du ser till att såga ned uthängande grenar som hindrar våra fordon från att komma fram.

När du skottar din egen uppfart och tomt är det några saker du bör tänka på. Du får inte skotta ut snön på kommunens gator och vänta på att våra plogbilar ska komma eftersom framkomligheten och sikten blir begränsad för dig och dina grannar. Det är du som fastighetsägare som är skyldig att transportera bort den snö som faller på din tomt.

Sandning

Enligt ett kommunfullmäktigebeslut har fastighetsägaren renhållningsskyldighet på gångbanan eller motsvarande utrymme utanför fastigheten. Av kostnadsskäl kan vi tyvärr inte tillhandahålla sand till dig som är fastighetsägare.

Vi saknar möjlighet att tillhandahålla sandningssand till fastighetsägare.
Mer information om snöröjning och sandning

Gångbanerenhållning

På Sandviken kommuns hemsida hittar du information om bland annat fastighetsägarens ansvar och skyldigheter vad gäller renhållning, sandning, snöröjning med mera.länk till annan webbplats

Senast publicerad: torsdag 7 november 2019 12:55

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen