Logotyp

Gaturenhållning

Gaturenhållningen, vilket ingår i sommarunderhållet, utförs i centrum tre gånger per vecka måndag, onsdag och lördag.

På övriga gator med rännstensbrunnar utförs renhållningen tre gånger varje sommar, utöver sandupptagningen.

På de fåtal gator som är utan rännstensbrunnar utförs renhållningen en gång varje sommar, utöver sandupptagningen. Kartor över alla vägar finns nedan.

Kartor över gaturenhållning

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 14:03

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen