Logotyp

Vinterväghållning

Vi på Sandviken Energi är rustade inför vintern och när snön börjar falla vill vi att du ska känna dig trygg - oavsett om du skottar din egen uppfart eller bor i ett hyreshus.

På uppdrag av Sandvikens kommun är det vi som sköter vinterväghållningen inom väghållningsområdet i Sandvikens tätort och Storvik. Vi har 19 plogdistrikt i Sandviken och Storvik. Vi på Sandviken Energi snöröjer sju av dessa. I de övriga 12 plogdistrikten hyr vi in entreprenörer som ansvarar för ett distrikt var.

Navigera på sidan

Halkbekämpning

Inom Sandvikens Kommuns väghållningsområde har Sandviken Energi och fastighetsägarna ett gemensamt ansvar för halkbekämpningen.

Vår halkbekämpning sker med singel-makadam 2-6 mm utan saltinblandning. Salt används endast i mycket liten omfattning, punktvis i rondeller och vid trafikljus.

Enligt ett kommunfullmäktigebeslut har fastighetsägaren renhållningsskyldighet på gångbanan eller motsvarande utrymme utanför fastigheten. Av kostnadsskäl kan vi tyvärr inte tillhandahålla sand till dig som är fastighetsägare.

Snöröjning och plogdistrikt

Många är nyfikna på hur vi prioriterar vilka vägar som ska plogas först. Vi prioriterar cykelbanorna först som plogas vid ett snödjup på minst tre centimeter. Gatorna plogas vid ett snödjup på minst fem centimeter och då prioriterar vi storvägar och busslinjer.

Vi har sex till åtta timmar på oss att klara av våra 19 plogdistrikt. När snön faller hela tiden är det svårt att hålla tiderna, men det är något vi ständigt jobbar för att bli bättre på.

Se våra vinterväghållningsområden.

Snö i garageinfarter

Vid plogning av gator bildas snövallar utmed gatorna som även hamnar utanför garageinfarter mm. Snöbortforsling i bostadsområden sker endast när det av framkomlighetsskäl är nödvändigt, därför är det viktigt att snö från garageinfarter och tomtmark ej skottas ut i gatan.

Våra resurser räcker tyvärr inte till för att ta bort snövallar i garageinfarter vid snöplogning.  Den snön skottar du bort själv.

Du som skottar din egen uppfart

När du skottar din egen uppfart och tomt är det några saker du bör tänka på. Du får inte skotta ut snön på kommunens gator och vänta på att våra plogbilar ska komma eftersom framkomligheten och sikten blir begränsad för dig och dina grannar. Du som fastighetsägare är skyldig att transportera bort den snö som faller på din tomt.

Du som bor i hyreshus

Oftast har du en hyresvärd som vet vad som gäller - så fråga. Din hyresvärd har ett stort ansvar för snöröjning och sandning i området runt fastigheten.

Du som är pensionär

Du som har fyllt 75 år och är pensionär kan ta hjälp av "Fixar-Malte". Fixar-Malte är en grupp med egen handledare som utför olika uppdrag åt pensionärer för att förebygga fallskador i hemmet.

Fixar-Malte - Sandvikens kommunlänk till annan webbplats

Datumparkering

För att vi ska kunna sköta snöröjningen på ett bra sätt är det viktigt att du följer reglerna om datumparkering.

Tips inför vintern

  • Besök XL Bygg (Stallgatan 16) eller Maserfrakt/Fraktcentralen (Förrådsgatan 8) så kan du mot en slant få med dig både sand och en hink att ta hem sanden i.
  • Planera redan innan den första snön faller vart på din tomtmark du ska lägga upp snön. Att skotta ut den på gatan är inte tillåtet och dessutom försämrar det framkomligheten i ditt område.
  • Skotta upp din gång så pass långt ifrån, eller nära huset, att du inte riskerar att fylla igen gången om snön rasar ned från ditt hustak.

Senast publicerad: måndag 14 oktober 2019 09:51

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen