Logo

Snöbloggen

Här på Snöbloggen kan du hålla dig uppdaterad och följa nattens eller kommande arbeten med snöröjning och halkbekämpning i de områden som Sandviken Energi plogar.

2024-03-18 Snöröjning

Under natten till söndag har vi snöröjt hela vårt väghållningsområde i Sandviken och Storvik.

2024-03-05 Halkbekämpning

Under morgonen med start kl 04.00 saltar vi rondeller och korsningar.

Det är lite underkylt regn och återfryser på vägarna - ta det försiktligt.

2024-03-01 Halkbekämning

Under morgonen med start kl 05.00 saltar vi rondeller och korsningar runt om i Sandviken och Storvik.

2024-02-21 Snöröjning och halkbekämpning

Under morgonen påbörjade vi halkbekämpning av samtliga vägar samt gång-och cykelvägar i Sandviken och Storvik. Bortforsling av snö kommer pågå under dagen i delar av Vallhov och Västanbyn därefter kommer vi hyvla.

Vi kommer även att hyvla några parkeringar under dagen.

2024-02-20 Halkbekämpning

Under natten med start kl 04.30 påbörjade vi halkbekämpning av rondeller, korsningar och busshållsplatser.

2024-02-14 Snöröjning

Under natten kommer samtliga vägar snöröjas i Sandviken och Storvik, arbetet pågår under dagen.

2024-02-13 Snöröjning

Med start 07:00 börjar vi ploga våra gång- och cykelvägar. Vi avvaktar med att snöröja vägnätet tills att snön lugnat ner sig något.

SMHI har utfärdat en Gul varning för snöfall som berör vår kommun. Ihållande snöfall under hela tisdagen vilket kan medföra problem och störningar i trafiken. Så ta det försiktning om du behöver ta dig ut i trafiken idag.

2024-02-05 Halkbekämpning

Just nu är vi ute i Sandviken och halkbekämpar gång- och cykelvägar samt i villaområden där mer sand behövs.

Även i Storvik är vi ute och halkbekämpar nu på morgonen.

2024-01-29 Halkbekämpning

Under natten med start kl 03.00 påbörjade vi halkbekämpning av gång- och cykelvägar. Från kl 07.00 sandas samtliga villaområden och färväntas pågå i ca 4 timmar innan arbetet är klart.

2024-01-24 Halkbekämpning

Vi har med start kl 04.00 påbörjat halkbekäpmning av rondeller och korsningar i Sandviken och Storvik.

2024-01-23 Snöröjning och halkbekämpning

Med start kl 02.00 snöröjer och halkbekämpar vi busslinjer, vägar samt gång- och cykelbanor i vårt väghållningsområder. Vi kommer även att snöröja vissa villaområden.

Arbetet planeras pågå under natten och hela tisdagen.

2024-01-11 Halkbekämpning och bortforsling av snö

Med start kl 03.00 påbörjades halkbekämpning av samtliga villaområden i Sandviken och Storvik. Under dagen kommer arbetet med siktröjning och bortforsling av snö i centrala delarna av Sandviken fortsätta.

2024-01-05 Snöröjning och siktröjning

Vid klockan 00.00 inatt började vi ploga det större vägarna i vårt väghållningsområde i Sandviken och Storvik. Vi påbörjade även snöröjning av gång- och cykelbanor.

Nu under dagen fortsätter vi att siktröja samt så fortsätter vi att köra med snöslungan och lasta bort snö på lastbilar för att bredda vägarna.

2024-01-04 Snöröjning och bortforsling av snö

Med start klockan 03 inatt har vi börjat ploga våra gång- och cykelbanor samt forslat bort snö i centrum. Vi har även börjat ploga i vägar enligt prioriteringsordningen i hela vårt väghållningsområde.

2024-01-03 Bortforsling av snö

Under natten har vi börjat att forsla bort snö i korsningar och vid övergångsställ.

2024-01-02 Snöröjning

Med start inatt vid 03.00 har vi påbörjat plogning av gång- och cykelbanor. Vi har även kört med ishyvel och renstraktor efter på moddiga vägar.

Under helgen har vi snöröjt våra gång- och cykelbanor samt större vägar i Sandviken. I Storvik har vi även snöröjt i bostadsområden.

2023-12-29 Snöröjning

Under natten, med start kl 03.00, påbörjade vi en fullplogsväng i Sandviken och Storvik.
Vi kommer ploga samtliga vägar, gång- och cykelbanor, parkeringar. Efter storplogen kommer en renstraktor för att snygga till.

Vi på Sandviken Energi vill passa på att önska er en Gott Nytt År!

2023-12-22 Snöröjning

Vi kommer under dagen att snöröja vägar, villaområden samt gång- och cykelbanor i Sandviken och Storvik.
I och med att det har falligt, och kommer fortsätta snöa i kombination med hård vind hela dagen och natten, försvårar det vårt arbetet. Men vi är ute och plogar för att underlätta för våra medborgare. Plogar sker efter en bestämd turordning utifrån vilken typ av gata och var trafikmängden är störst. Har vi inte hunnit till din gata - avvakta så kommer vi.

Om du ser träd på en ledning eller snötyngda träd på väg att falla över våra ledningar är vi tacksamma om du felanmäler till oss via våra e-tjänster eller telefon.

Den oranga varningen som SMHI utfärdat kvarstå under torsdagen med natten till fredag. Så tar det försiktigt när ni är ute.

2023-12-21 Halkbekämpning

Under morgonen är vi ute och saltar i rondeller och korsningar runt om i Sandviken. Arbetet påbörjades kl 04.00.

2023-12-20 SMHI har utfärdat en orange varning för snöfall från och med torsdag kväll

Snöfallet väntas tidvis vara kraftigt och kan ge 20-30 cm nysnö fram till fredag.

Vi på Sandviken Energi är redo för snön och kommer att snöröja gator och vägar som vi ansvarar för i Sandvikens tätort och Storvik. Vi plogar efter en bestämd turordning utifrån vilken typ av gata och var trafikmängden är störst. Har vi inte hunnit till din gata - avvakta så kommer vi.

Om du ser träd på en ledning eller snötyngda träd på väg att falla över våra ledningar är vi tacksamma om du felanmäler till oss via våra e-tjänster eller telefon.

Kom ihåg att vara rädd om dig själv och andra i trafiken, var ute i god tid och ta det försiktigt

2023-12-19 Halkbekämpning

Vi har under morgonen påbörjat halkbekämpning av samtliga vägar inom vårt väghållningsområde i Sandviken och Storvik.

Sandning kommer ske löpande under hela dagen av villaområden, vägar, busslinjer samt gång- och cykelvägar.

Ta det försiktigt när du är ute med bilen eller på promenad.

2023-12-18 Helgens halkbekämpning

Vi har under söndagen vart ute och sandat samtliga av våra gång- och cykelbanor i Sandviken och Storvik.

Halkbekämpning av backar i Klangberget och Kyrkåsen, Lindparken/Baldersgatan påbörjades ca kl 12.30. Vi har även saltat korsningar runt Årsundavägen/Sätragatan för att kunna byta ut slingorna för trafikljustet i korsningen.
I Storvik påbörjades sandning av våra vägar ca 12.30.

Helgens plusgrader har tinat upp snö och is vilket gör att det är halt på våra vägar, vi fortsätter arbetet med halkbekämpningen.
Ta det försiktigt när du är ute med bilen eller på promenad.

2023-12-14 Fortsatt bortforsling av snö och plogning

Vi har varit ute sedan 03:00 i morse. Vi hyvlar storvägar samt plogar ur områden i Björksätra samt Barrsätra. Vi har även börjat ploga ytterligare på gång- och cykelbanor och områden i förebyggande syfte inför helgens plusgrader.

Vi fortsätter köra bort snö med lastbilar under dagen.

2023-12-13 Bortforsling av snö

Vi har varit ute sen klockan 3 i natt och börjat ta bort snö från vägar i Björksätra och Barrsätra. Hyvlar och traktorer kör större genomfarter.

Vi har också börjat ta bort snö från parkeringar. Vid klockan 7:00 började vi slunga bort snö och forsla bort med sammanlagt sju lastbilar.

I Storvik skrapar vi bort snömodd från vägarna.

Vi är även ute och sandar rondeller och korsningar. Vi har även påbörjat snöröjning på vissa cykelbanor. Där vi snöröjer gång- och cykelvägar sandar vi också.

2023-12-11 Snöröjning av hela vårt väghållningsområde

Med start kl 08.20 påbörjade vi plogning av samtliga villaområden i Sandviken och Storvik, arbetet kommer forsätta under dagen.

Under natten till 12 december med start ca. kl 03.00 planerar vi att forsla bort snö från centrum

2023-12-08 Snöröjning

Under natten med start kl 02.30 påbörjade vi snöröjningen av stora vägar samt gång-och cykelbanor.

2023-11-30 Snöröjning och ishyvling

Med start kl 23.30 igår kväll påbörjade vi arbetet med fortsatt snöröjning av samtliga av våra vägar.
På större vägar och busslinjer kör vi med ishyvling med efterföljande renstraktor.

2023-11-29 Snöröjningen fortsätter

Det är fortsatt mycket snö på våra vägar och mer snö förväntas komma under dagen.

Med start kl 23.30 igår kväll har våra plogbilar vart ute och snöröjt hela vårt väghållningsområde. Arbetet kommer att fortsätta under hela onsdagen för att fortsatt hålla våra vägar samt gång- och cykelbanor fri från snödrev och vallar.

Ta det försiktigt när ni är ute och kör.

2023-11-28 Hej vad det snöar!

Det har under gårdagen och natten kommit en stor mängd snö på våra vägar. Mycket snö i kombination av stark vind gör att det blir snödrev och snörök - så ta det försiktigt om ni behöver ta er ut på vägarna idag.

Med start kl 23.30 har vi kört fullplogsväng för samtliga vägar och gång- och cykelbanor inom vårt väghållningsområde i Sandvikens tätort och Storvik, ej Stensätra. Alla våra resurser har vart ute under natten och kommer fortsätta arbetet med att snöröja under dagen.

Läsa mer om vår prioritering vid snöfall och vad du behöver tänka på som fastighetsägare.

Vinterväghållning - Sandviken Energi

2023-11-27 Snöröjning av samtliga områden

Under dagen kommer vi att fortsätta snöröja på våra vägar i Sandviken och Storvik.
Med start kl 02.30 påbörjades arbetet med att ploga gång- och cykelvägar.

2023-11-24 Halkbekämpning

Under dagen kommer vi att sanda våra gång- och cykelvägar, korsningar och rondeller runt om i Sandviken och Storvik.

2023-11-15 Halkbekämpning i Sandviken och Storvik

Vi kommer under dagen att sanda korsningar, rondeller och busslinjer runt om i Sandviken och Storvik.

Vi halkbekämpar och sandar även vår gång- och cykelbanor.

2023-11-14 Halkbekämpning i Sandviken och Storvik

Under dagen kommer vi att sanda korsningar, rondeller och busslinjer runt om i Sandviken och Storvik.

2023-11-02 Halkbekämpning

Vi har halkbekämpat rondeller, korsningar samt busshållsplatser runt som i vårt väghållningsområde i Sandvikens tätort och Storvik.

2023-10-31 Snöröjning av samtliga kommunala vägar

Under natten, med start kl 01.30, har vi påbörjat snöröjning av samtliga vägar i vårt väghållningsområde - Sandviken tätort och Storvik.
Plogning av gång- och cykelvägare påbörjades även under natten.

Fortsatt varning utfärdad av SMHI. En gul varning för kraftigt snöfall är utfärdad under tisdag till onsdagskväll. Så ta det försiktigt ute på vägarna.

2023-10-30 SMHI har utfädat en Orange Varning för Sandvikens kommun

Under dagen har SMHI utfärdat en Orange varning för snöfall i Sandvikens kommun från måndag kväll till tisdag förmiddag.

Vi på Sandviken Enerfi bevakar så klart väderläget och är förberedda att rycka ut och snöröja gator och vägar för att underlätta i trafiken under kvällen, natten och morgondagen om det behövs.

Behöver ni ta er ut i trafiken - Ta det försiktigt!

2023-03-28 Snöröjning och halkbekäpning

Under natten har vi vart ute och snöröjt större genomfartvägar samt gång- och cykelvägar. Vi har även utfört halkbekämpning av gång- och cykelvägar.

Det är väldigt halt ute på vägarna - så ta det försiktigt när ni är ute i trafiken eller promenerar.


2023-03-27 - Snöröjning och halkbekämpning

Under helgen har vi snöröjt samtliga av våra vägar och gång- och cykelvägar runt om i Sandviken och Storvik.
Efter vi snöröjt vägarna så har vi halkbekämpat gång- och cykelvägarna.

2023-02-24 Ishyvling

Under dagen kommer vi ishyvla isiga gator i centrala Sandviken samt plogar och halkbekämpar gång- och cykelvägar.

2023-02-21 Snöröjning av hela väghållningsområdet

Under morgonen påbörjades snöröjning av samtliga vägar i Sandviken och Storvik. Det är en stor mängd snö som falligt på våra gator så har vi ännu inte kommit till din gata - avvakta så kommer vi under dagen.

En full plogsväng tar ca 8 timmar att färdigställa och vi har då samtliga av våra snöröjare ute och plogar.
Här kan du läsa mer om prioritering vid snöröjning och mycket mer som kan vara bra för dig att veta.

2023-02-20 Snöröjning med start kl 11.00

Med start kl 11.00 påbörjar vi snöröjning av samtliga av våra gång- och cykelvägar i Sandviken och Storvik.

2023-02-10 Halkbekämpning

Under förmiddagen har vi halkbekämpat samtliga av våra stora vägar i Sandviken och Storvik.

2022-12-29 Halkbekämpning

Alla våra enheter är ute och halkbekämpar. I rondeller och korsningar har vi påbörjat saltning. I samtliga av våra områden i Sandviken och Storvik kommer vi att påbörja sandning. Arbetet med halkbekämpning kommer att fortsätta under hela dagen.

Ta det försiktigt när ni är ute och promenerar eller är ute med bilen.

2022-12-29 Ishyvling fortsätter och bortforsling av snö

Ishyving av våra stora vägar samt busslinjer fortsätter under dagen.

Vi börjar också att forsla bort lite snö på gång- och cykelbanor i Sandviken.

Vädret visar på att det ska bli regn under dagen, vi avvaktar och ser hur väglaget blir. Vi är redo att åka ut och halkbekämpa vid behov.

2022-12-28 Ishyvling

Vi fortsätter med att ishyvla våra stora vägar i Sandviken.

2022-12-27 Halkbekämpning och Ishyvling

Under gårdagen (26/12) halkbekämpade vi hela vårt väghållningsområde i Sandviken och Storvik - vägar, rondeller och korsningar samt Gång- och Cykelvägar.

Natten till tisdag, med start kl. 24.00 påbörjade vi ishyvling av större vägar i Sandviken och halkbekämpar därefter våra rondeller och korsningar.

På grund av det osäkra vädret smälter sanden igenom isen ganska fort vilker gör det svårt med halkbekämpningen. Men skulle gång- och cykelvägar behövas halkbekämpning under dagen så kommer vår sandbil åka ut och bättra på sandningen.

2022-12-25 God fortsätting!

SMHI har gått ut med en varning (Gul) om Plötslig ishalka som omfattar vår kommun. Varningen är utfärdad från söndag till måndagskväll om att det (tyvärr) finns risk för regn som kommer falla och ger underkylt regn på våra vägar.

Självklart är vår beredskap redo och kommer att halkbekämpa våra vägar för att underlätta för dig.

Men ta det försiktigt om du behöver ge dig ut i trafik och/eller promenad!

2022-12-23 Snö lagom till julafton =)

Under natten har det falligt snö på våra gator - och lagom till julafton som är runt hörnet.

Med detta har vi kört en full plogsväng på samtliga av våra gång- och cykelvägar samt körbanor.

2022-12-22 Fortsatt halkbekämpning

Under dagen fortsätter vi att halkbekämpa samtliga av våra gator i Sandviken och Storvik.

2022-12-21 Halkbekämpning under natten

Vita flingor har bytts ut mot regn på kalla vägbanor. Så med start vid midnatt påbörjade vi halkbekämpning med sand på våra gång- och cykelbanor och mindre gator. Även sandning kommer genomföras på parkeringar.

2022-12-20 Varning för hala vägar!

Under morgonen, med start 05.30, åker vi ut och saltar rondeller, korsningar och vägar i Sandviken och Storvik. Arbetet med halkbekämpning kommer att fortsätta under hela dagen.

Eftersom det under natten börjat regna på frysna vägar har vi just nu väldigt hala vägar i vår kommun - Ta det försiktigt när ni är ute och promenerar eller är ute med bilen.

2022-12-19 Ishyvling och sandning

Under dagen kommer vi att ishyvla vägar rund om i Norrsätra och runt Mosaiken. Efter vi hyvlat vägarna så kommer vi att sanda.

I Kungsberget kommer vi halkbekämpa korsningar, rondeller och backar.

I Storvik kommer vi att sanda samtliga vägar.

2022-12-18 Helgens arbete

Under helgen har vi vart ute och sandat alla våra gång- och cykelvägar i Sandviken och Storvik. Då väderprognosen visar att det finns chans för både plus- och minusgrader den här veckan var vi även ute under söndagen i förebyggande syfte.

2022-12-16 Halkbekämpning av våra vägar!

Under dagen kommer vi att halkbekämpa samtliga av våra vägar i Sandviken och Storvik.

2022-12-14 Ishyvling på våra vägar

Under dagen kör vi med våra väghyvlar för att skrapa bort is och snö från våra större bilvägar och busslinjer. Efter ishyveln kommer renstraktorn för att rensa bort vallar och så avslutar vi med att halkbekämpa med sandning.

2022-12-12 Snöröjning av gång - och cykelvägar

Under dagen snyggade vi till och plogade våra gång och cykelvägar.

2022-12-10 Helgens snöröjning

Under helgen har vi vart ute och snöröjt samtliga av våra gång- och cykelvägar i Sandviken och Storvik.
Efter utförd plogning så halkbekämpade vi vägarna med sand.

2022-11-25 Halkbekämpning i Stovik.

Vi kommer idag, med start 10.30, påbörjar halkbekämpning av korsningar och backar runt om i Storvik.

2022-11-22 Ishyvling och fortsatt snöröjning på schemat

Under dagen kommer vi i Sandviken köra med två ishyvlar och en renstraktor på våra stora vägar och busslinjer för att rensa bort och snygga till. Snöröjning i Storvik påbörjades vid midnatt och fortsätter under dagen.

Även våra gång- och cykelvägar kommer under dagen att underhållas med snöröjning och halkbekämpning.

2022-11-21 ...och snö blev det

Efter en hel dag (och natt) med snöande i Sandviken så påbörjade vi snöröjningen, med samtliga plogbilar, med start kl. 20.00 på söndagskvällen. Vi körde då samtliga vägar och gång- och cykelbanor inom vårt väghållningsområde i Sandvikens tätort, ej Stensätra. Ingen snöröjning i Storvik.

Våra rondeller, korsningar och bussvägar är punktsaltade och våra gång- och cykelvägar har vi halkbekämpat med sand.
I Storvik håller vi just nu på att punktsanda.

Som prognosen ser ut just nu så kommer det inte att snöa någon större mängd under dagen. Men om vädret ändras så kommer vi fara ut med våra plogbilar.

2022-11-18 Säsongens första inlägg!

I helgen blir det (förhoppningsvis) snö i vår kommun! :)

Enligt väderprognosen så kommer det under natten till söndag, med start ca 02.00, falla ca 10cm snö över Sandviken. Skulle vi behöver åka ut på en plogsväng så kommer våra plogbilar att påbörjar röjningen runt 20.00 söndagskväll.

Vill du veta mer om hur vi prioriterar snöröjningen eller lite smarta tips för dig att tänka på inför vintern? Då kan du läsa mer om det på vår Vinterväghållningssida. Där hittar du så klart mycket mer om hur vi jobbar med snöröjningen.

Vinterväghållning i Sandviken

2022-04-08 Snöröjning under natten och dagens insats.

Samtliga av våra snöröjningsfordon har plogat hela natten i hela vårt väghållningsområde (Sandviken tätort och Storvik) med start ca 03.00.

Det är en stor mängd tung och blötsnö som fallit på våra vägar vilket medför att det kommer att ta tid innan vi hunnit ploga alla områden. Huvudgator kommer att plogas en andra gång under dagen då snö förväntas fortsätta falla under dagen. Arbetet med gång- och cykelvägar pågår, men planeras plogas en andra gång under dagen.

Snöröjning i villaområden pågår – men det kan ta tid innan vi kommer till ditt bostadsområde.

Här kan du läsa mer om Vinterväghållningen i Sandviken samt fastighetsägarens ansvar.

2022-02-21 Orange vädervarning för hårdvind i kombination med kraftigt snöfall!

SMHI har utfärdat en vädervarning för kraftigt snöfall och hårdvind under dagen (den 21 februari). Behöver ni ta er ut under dagen så gör det med försiktighet.

Sandviken: Under dagen fram till ca 15.30 kommer vi att prioritera plogningen till de stora vägarna, (Gävlevägen, Mossvägen, Lövbacken, Högbovägen, Årsundavägen, Västerled, Sätragatan, Fredriksgatan) samt busslinjer i Vallhov, Hedåsen, Norrsätra. Vi kommer även kör samtliga gång- och cykelvägar. Vi kommer halkbekämpa busslinjer vid resecentrum och viadukten samt en del hala rondeller och korsningar.

Storvik: Vid ca 12.00 kommer vi ploga bilvägar samt gång- och cykelvägar runt om i centrum.

Vid midnatt kommer vi att köra en fullplogsväg, för då ska det sluta snöa. Så både i Sandviken och Storvik.

2022-02-25 Halkbekämpning och bortforsling av snöhögar Storvik

Under natten har vi halkbekämpat större vägar och busslinjer.

Igår kväll började vi skrapa bort modd från vägar samt bortforsling av plogvallar och snöhögar i centrala Storvik.

2022-02-23 Ishyvling och bortforsling av snöhögar

Under veckan kommer vi att hyvla is från samtliga av våra vägar inklusive busslinjer samt idag och under morgondagen pågår arbetet med bortforsling av stora snöhögar i centrum. På torsdag planerar vi även att åka ut med snösnlingar för att forsla bort snö på utsatta vägar.

Gång- och cykelvägar kommer att halkbekämpas samt breddas.

2022-02-22 Fortsatt snöröjning i Sandviken och Storvik.

Efter det kraftiga snöfallet under gårdagen kommmer vi att fortsätta under veckan med bortforsling av den fallna snön. Eftersom det var en väldigt stor mängd snö som kom så kan det ta tid innan vi kommer till just din gata. Men vi jobbar för fullt för att ploga fram alla vägar.

Här kan du läsa mer om prioriteringsordning vid snöfall, Tips och vilket ansvar du som fastighetsägare har vid exempelvis plogvallar.

2022-02-17 Halkbekämpning

Under dagen kommer vi har salta korsningar och rondeller.
Idag och under morgonagen kommer vi att sanda våra gång-och cykelvägar. Innan vi sandar kommer vi att ishyvla vägarna.

2022-02-16 Saltning och borttag av plogvallar

Under gårdagskvällen saltade vi korsningar, rondeller och busslinjer efter att vägbanor återfryst.

Vi är just nu ute med snöslungan och väghyveln och plockar bort plogvallar och is samlingar. När vi är ute på vägarna kan det vara begränsad framkomlighet.

2022-02-15 Full plogsväng och halkbekämpning

Med start 02.00 påbörjade vi en full plogsväng i Sandviken och i Storvik - båda av vägar och gång- och cykelvägar.

Vi kommer även att salta rondeller och korsningar.

2022-02-14 Halkbekämpning och ishyvling

Under helgen har vi halkbekämpat våra gång- och cykelvägar och kommer att fortsätta sandningen av backar och mindre vägar.

Idag med start 04.30 påbörjader vi arbetet med att skrapa is från brunnar samt göra hål i plogvallar så att vatten rinner undan från våra vägar som skapar stora vattenpölar och översvämmningar.

 

Ha en fin Alla hjärtans dag!

2022-02-11 Sandning

Under torsdagskvällen har vi sandat parkeringar. Under dagen fortsätter vi med att rensa bort plogvallar så att brunnar kommer fram. Vi fortsätter även att sanda där det behövs på gång- och vykelvägar samt i bostadsområden.

2022-02-08 Ishyvling av vägar

Under hela veckan kommer vi arbeta med att ishyvla samtliga av våra områden - Sandviken och Storvik. Under arbetets gång kommer vi se till att dagvattenbrunnarna kommer fram så att vatten kan rinna undan när isen på vägarna smälter.

2022-02-07 Sandning

Under dagen kommer vi att bättra på sandningen för samtliga av våra vägar, korsningar och busslinjer. Även Gång- och cykelvägar kommer att halkbekämpas.

2022-02-02 Full plogsväng under natten

Med start ca 02.30 påbörjade vi arbetet med en fullplogsväng i Sandviken och Storvik. Samtliga vägar och gång- och cykelvägar kommer att plogas. Arbetet fortgår under dagen.

2021-01-31 Snöröjning och halkbekämpning

Under dagen påbörjar vi arbetet med att snöröja, ishyvling och halkbekämping av stora vägar. Under veckan kommer vi även att hyvla och rensa mindre vägar.

Samtliga gång- och cykelvägar kommer även dem att snöröjas samt halkbekämpas - vi förväntas bli klar under dagen men kan kommas förbättras på vissa detla under vecka.

2022-01-31 Helgens uppdatering

Under helgen har vi halkbekämpat med sand och salt på våra korsningar, rondeller och busslinjer.

2022-01-28 Snöröjning och saltning

Under morgonen kommer vi salta rondeller och korsningar samt snöröja gång- och cykelvägar i Sandviken och Storvik.

Vi kommer även ett fortsätta arbetet med att ishyvla vägar i bostadsområden i Stovik.

2022-01-27 Saltning av vägar

Med start kl. 04.00 kommer vi att salta rondeller, korsningar och genomfarter runt om i Sandviken och Storvik.

2022-01-26 Ishyvling och bortforsling av snöhögar

Under gårdagen påbörjade vi arbetet med att forsla bort snöhögar och ishyvla vägar i bosdadsområden i Storvik. Vi kommer då även passa på att sanda vägarna som vi hyvlat.

2022-01-14 Halkbekämpning

Vi kommer fortstätta med halkbekämningen under hela dagen idag då det mildra vädret och regnet har medfört väldigt hala vägbanor. Samtliga vägar och gång- och cykelvägar i hela Sandviken och Storvik kommer att sandas.

2021-01-10 Uppdatering av helgens vintervägshållning.

Med start ca 08.00 på lördagsmorgonen påbörjade vi arbetet med att snöröja våra gång- och cykelvägar i Sandviken och Storvik.

Från ca 10.30 körde vi en hel plogsväng av samtliga vägar i både Sandviken och Storvik.

2021-12-31 Gott Nytt år!

Våra plogbilar, traktorer och snöröjare är redo och kommer att se till att våra vägar blir plogade och sandade även idag - sista dagen på året.

2021-12-30 Rensning och sandning

Under eftermiddagen kommer vi att renas bort snöhögar och sanda stora vägare och busslinjer

2021-12-29 Plogning

Med start vid midnatt påbörjade vi plogning av gång- och cykelvägar runt om i Sandviken och Storvik.

Under dagen kommer vi att snöröja på de stora bilvägarna i Sandviken

2021-12-28

Idag har vi under dagen bättrat på med sandning i större korsningar, busslinger och delar av våra gång- och cykelvägar.

2021-12-24 God jul önskar vi på Sandviken Energi!

Våra plogbilar, traktorer och snöröjare är redo och kommer att se till att vägarna även idag på självaste Julafton bli plogade och sandade.

2021-12-27

Under förmiddagen kommer vi att påbörja arbetet med sandning av rondeller, större korsningar och busslinjer.

2021-12-22 Fortsätt halkbekämpning

Vi fortsätter arbetet med sandningen av korsningar, rondeller och busslinjer under dagen. Arbetet påbörjades kl 08.00 och kommer att pågå under dagen

2021-12-21 Halkbekämpning

Under dagen kommer vi påbörja halkbekämpning av korsningar och rondeller runt om i Sandviken och Storvik.

2021-12-20 Uppdatering efter helgen

Under söndagsnatten med start kl 02.30 har vi saltat i korsningar, rondeller och busslinjer.

2021-12-17 Saltning och fortsatt ishyvling av Villaområden

Med start från 08.00 fortsätter vi arbetet med att hyvla bort is från vägarna i villaområdena och sandar vägarna samt gång- och cykelvägar.

Vi har även med start kl. 03.00 saltat i rondeller och korsningar.

2021-12-16 Fortsatt halkbekämpning

Vi utför fortsatt fler halkbekämpande insatser i både Sandviken och Storvik under natten och under dagen.

För halkbekämpning sandar vi gång-och cykelvägar, korsningar, busshållplatser, backar och gator i villaområden.
Huvudgator är nu fri från is men vi fortsätter arbetet med 2 ishyvlar (med efterföljande renstraktor) och fortsätter skrapa bort is från vägarna i framför allt villaområden. Här forslar vi även bort snöhögar som hamnat i korsningar.

Väderprognosen är fortsatt mild - några plussgrader men marken är kall vilket bidrar till att marken återfruser under natten. Så vi fortsätter arbeta med halkbekämningen.

2021-12-15 - Gång- och cykelvägar

Med start från kl 07.30 fortsätter vi med halkbekämpning av våra gång- och cykelvägar samt parkeringar i Sandviken och Storvik. Vi har 4 traktorer ute och sandar och saltar (vid behov) samt att ishyvlarna (med efterföljande renstraktor) fortsätter skrapa bort is från vägarna.

På grund av det milda vädret smälter is och snö bort snabbt vilken medför att vägarna, både gång- och bilvägar, är väldigt hala och underkylda. Gårdagens sandning har helt enkelt sjunkit och hamnat under snö och is. Har vi inte hunnit sandat där du är, avvakta så kommer vår sandbil under förmiddagen.
Var försiktig när nu är ute och promenerar!

2021-12-15 - Halkbekämpning av underkylda vägbanor

På grund av fortsatt underkylda vägbanor har vi under natten saltat större vägar och busslinjer i Sandviken.

I Storvik har vi halkbekämpat med sandning av våra vägar.

2021-12-14 - Halkbekämning och Hyvling av is

Med start kl 07.00 påbörjar vi halkbekämpning av våra gång- och cykelvägar, både i Sandviken och Storvik: 1 traktor för att skrapa is och 2 traktorer för sandning.

För våra övriga gator kommer 2 st väghylar, med efterföljande renstraktor, skrapa bort is från gatorna.

2021-12-11 - Uppdatering av helgen

Under helgen har vi kört full plogsväng i både Sandviken och Storvik med snöröjning av samtliga av våra vägar.

Under söndagen med start kl 06.00 påbörjade vi halkbekämpning av våra gång-och cykelvägar samt i centrum (krysset). Vi har även saltat rondeller, större korsningar och sandning av brantare backar.

2021-12-10

Under morgonen påbörjar vi arbetet med att snöröja samtliga våra gång- och cykelvägar runt om i Sandviken och Storvik.

2021-12-06

Under dagen kommer vi att snöröja och sanda samtliga av våra gång- och cykelvägar i Sandviken och Storvik.

2021-12-06 - Säsongsstart

Nu är snön här! Våra plogbilar, traktorer och snöröjare står redo för när det vita guldet kommit. Hur är det hemma hos er, är ni redo?

För att ni ska känna er redo så kommer här fyra snabba tips att tänka på inför vintersäsongen.

Kom ihåg datumparkeringen!

2022-01-03 Rensning av plogvallar mellan körbana och gång- och cykelvägar

Utlastning av snöhögar med start i centrum och därefter ute i områdena.
Vi har även börjat ishyvla vägar och busslinjer.

2022-01-04 Ishyvling, sandning & saltning

Vi fortsätter att ishyvla vägarna. Vi har också påbörjat sandning och saltning av vägar i Sandviken.

2022-01-20 Saltning av stora vägar

Under natten med start ca 02.30 påbörjade vi arbetet med att salta stora vägar runt om i Sandviken och Storvik.

Orange vädervarning för kraftigt snöfall.
2022-04-08

SMHI utfärdade under gårdagen en Orange varning för kraftigt snöfall.

Under natten och morgonen har vi störningar i trafiken orsakat av mycket snö, tung blötsnö och slask på vägarna. Även snödrev kan förekomman i samband med blåst.

Ta det försiktigt om ni behöver ta er ut i trafiken!

2023-01-01 Halkbekämpning

Under morgonen, men start kl, 05.00, halkbekämpar vi korsningar, rondeller och busslinjer med salt.

2022-01-09 Från Snöröjning till Halkbekämpning

Under långhelgen fick vi både snö och snöblandar regn på våra gator.

På lördagen den 7 januari föll snön och med de körde vi en full plogsväng i både Sandviken och Storvik - efter plogningen så halkbekämpade vi med sandning.

Igår, den 8 januari, kom det snöblandat regn och gav oss underkylda vägar. Stora vägar, busslinjer och villaområden halkbekämpades med start kl 07.30.

2023-01-10 Snöröjning

Under dagen kommer vi att snöröja gång- och cykelvägar samt köra med ishyveln med efterföljande renstraktor i villaområden.

2023-01-16 Snöröjning och vattensamlingar

Under helgen har vi vart ut på en full plogsväng i både Sandviken och Storvik för att få bort all snömodd. halkbekämpning av rondeller, korsningar och resecentrum.

Vi har även vart ute och gjort hål i plogvallar så att vattensamlingar rinner undan från vår vägar.

2023-01-19 Halkbekämpning i Sandviken och Storvik

Vi är nu ute med våra traktorer för att salta busslinjer, korsningar och rondeller. Därefter kommer vi sanda på våra gång- och cykelvägar.

Runt om i vår väghållningsområde lastar vi även bort snöhögar där sikten är skymt samt kör med ishyveln och rensar bort is och snö från våra vägar.

2023-01-16 Punkt saltning

Med start kl 10.00 påbörjade vi saltning av rondeller och korsningar då vägbarnorna återfryser.

Vintersäsongen har börjat!


Snön är snart här! Våra plogbilar, traktorer och snöröjare står redo för när det vita guldet kommit. Hur är det hemma hos er, är ni redo?

För att ni ska känna er redo så kommer här fyra snabba tips att tänka på inför vintersäsongen.

Kom ihåg datumparkeringen!

2023-11-23 Snöröjning av samtliga områden

Under natten med start kl 01.00 påbörjade vi snöröjningen, med hjälp av hyvlar och traktorer, på storvägar samt gång- och cykelvägar.

2024-01-22 Halkbekämpning

Under morgonen påbörjade vi halkbekämpning av korsningar och rondeller runt om i kommunen. Även saltning och sandning av större vägar i Sandviken.

Under dagen kommer vi halkbekämpa i villaområden i Sandviken samt Storvik. Beräknas vara åtgärdat kl 17.00

Vi planerar även att ca kl 02.00 natten till tisdag påbörja snöröjning och halkbekämpa gång -och cykelbanor samt större vägar.

På grund av det milda vädret så är det väldigt halt just nu. Så ta det försiktigt i trafiken.

2024-02-15 Snöröjning och rensning

Under natten till fredag kommer vi förbereda inför morgondagens regnväder med att snöröja, ploga fram brunnar och sanda vid behov. Arbetet kommer fortgå under fredagen med att rensa fram brunnar och åtgärda eventuella vattensamlingar

2024-02-23 Skrapning av Gång- och cykelbanor

Under morgonen börjar vi skrapa ren cykelbanor. Under dagen kommer vi även hacka fram brunnar där det blir översvämningar i mån av tid.

2024-02-19 Helgen röjning

Under helgen har vi vart ute plogat våra vägar och busslinjer i Sandviken och Storvik samt sandning av gång- och cykelvägar.

Senast uppdaterat