Logo

Snöröjningsbloggen

Här på Snöröjningsbloggen kan du hålla dig uppdaterad och följa nattens eller kommande arbeten med snöröjning och halkbekämpning i de områden som Sandviken Energi plogar.

2021-01-26

Under natten med start ca kl 03:00 påbörjar vi arbetet med att skrapa parkeringar i centrum samt tar bort plogvallar som vi inte kommit åt dagtid.

Vi kommer även genomföra skrapning och sandning av gång - och cykelvägar.

2021-01-25 Ishyvling

Vi fortsätter vårt arbete med att hyvla våra vägar från is.
Vi kommer att ha vår renstraktor med oss som kommer att plocka bort överflöd och vallar som uppstår.

Renstraktorn kan ligga något efter hyveln - så har vi inte plockar bort rester så kommer vi inom kort.

2021-01-25 Halkbekämpning

Under helgen och natten till idag har vi halkbekämpat hela vårt väghållningsområde, Sandviken tätort och Storvik.

På lördagen med start 07:30 halkbekämpade vi bostadsområden och i Storvik påbörjades sandningen kl 19.00.

Det är väldigt halt på våra vägar på grund av underkylt regn/snö, så ta det försiktigt.

2021-01-22 Ishyvling

Under natten har vi ishyvlat våra busslinjer och större gator.
Renstraktor kommer därefter att rensa och breddar gång -och cykelvägar samt platser som vi inte kommit åt dagtid.

Vi kommer även att halkbekämpa våra vägar.

2021-01-21 Fullplogsväng

Vi har under natten med start kl 02.00 kört en full plogsväng i Sandvikens tätort och Storvik.

När det till exempel är sophämning i ditt område kan det vara svårt för våra plogbilar att komma åt och ploga hela vägen. Men på de här platserna kommer vi att komma ut och bredda vägen och ploga bort eventuella plogvallar som uppstått.

2020-12-01 - Säsongsstart

Nu är snön här! Eller i alla fall snart hoppas vi på Sandviken Energi. Våra plogbilar, traktorer och snöröjare står redo för när det vita gulden kommer. Hur är det hemma hos er, är ni redo?

För att ni ska känna er redo så kommer här fyra snabba tips att tänka på inför vintersäsongen.

Kom ihåg datumparkeringen - och vad som gäller hittar du här.länk till annan webbplats

2021-01-18, 2021-01-19 Ishyvling

Under dagen påbörjar vi arbetet med att hyvla våra hägar från is.
Vår renstraktor är med oss ute på arbetet och kommer att rensa alla infarter och grindhål. Vi börjar med busslinjer och sen fortsätter mot gamla bruket.

Vi lastar även ut med snöslunga. Vi kommer köra Storgatan, Gävlevägen (mellan Högbovägen och rondellen vid Mossvägen), Gävlevägen (mellan Rondellen Järbovägen och rondellen Västerled)

Slungning kommer pågå hela veckan.

2021-01-12 Full plogsväng för hela väghållningsområdet.

Vi har under natten kört en full plogsväng i Sandvikens tätort och Storvik.

Med start klockan 21.00 (2021-01-11) i Storvik och klockan 00:30 i Sandviken.

Vi kommer även att sanda gång -och cykelvägen samt korsningar och rondeller.

2021-01-16 Halkbekämpning

Under natten med start kl 22:30-00:30 har vi saltat rondeller och korsningar med trafikljus.

2021-01-14 Full plogsväng för hela väghållningsområdet.

Vi har under natten med start kl 01.00 kört en full plogsväng i Sandvikens tätort och Storvik.

Vi kommer även att halkbekämpa samtliga vägar, gång -och cykelvägen samt korsningar och rondeller.

2020-01-11 - Snöröjning

Vi har under natten snöröjt och halkbekämpat samtliga vägar inom vårat väghållningsområde.

I Storvik påbörjades arbetet ca 21.00 i går kväll och plogningen slutfördes kl 05.00 i morse.

I Sandviken startade vi vid midnatt och arbetet pågår fortfarande med att röja samtliga gator.
Så om vi inte hunnit plogat just din väg, så kommer under dagen.

2020-12-25

Det kom tyvärr inte någon snö lagom till Julafton men det blev lite underkylda gator runt om i Sandviken och Storvik.
Vi har därför med start under kvällen från Julafton och under Juldagen saltat rondeller, korsning och busslinjer i Sandviken och Storvik.

God fortsättning!

2020- 12- 24

God Jul önskar vi på Sandviken Energi. Hoppas ni får en riktigt bra julhelg!

2020-12-22 - En grön jul?

Det är nu två dagar kvar till Julafton och det ser tyvärr ut att bli en grön jul i år.
Men om det skulle börjar falla snö över våra gator så står vår beredskap redo hela julhelgen med våra plog -och sandbilar.

2020-12-04 - Halkbekämpning

Under förmiddagen, med start kl 07.00, kommer vi att sanda våra gång -och cyklervägar.

2020-12-01 - Halkbekämpning

Under dagen och eftermiddagen kommer vi att halkbekämpa med salt på storvägar, busslinjer, korsningar och rondeller samt sandning av våra gång - och cykelvägar.

Det är väldigt halt på våra vägar, så ta det försiktigt.