Information kring 2023 års avgifter

Vi får just nu en hel del frågor kring elpriser, förbrukning och hur man som konsument kan förbereda sig inför kyligare tider. Här har vi samlat nyttig information från oss på Sandviken Energi.

Många hör av sig till oss just nu och är oroliga för sina kostnader för el och värme framöver. Vi förstår att många är oroliga och funderar kring sin ekonomi och hur man kan hålla nere kostnader.

Vi ser just nu över prisjusteringar inför nästa år och har beslutat om prisnivåerna för fjärrvärme, vatten samt för Sandnets tjänster där vi inte planerar några prisändringar (se längre ned i text).

Så snart vi har beslutat nya prisnivåer för 2023 för elnät kommer vi att kommunicera ut dem till våra kunder.

Närbild på glödlampa

2023 års prishöjningar (uppdatering november 2022)

Fjärrvärme

På grund av högre bränslekostnader kommer vi behöva höja något mer än tidigare år och årets höjning landar på 10 % i snitt.

Vi jobbar intensivt med att köpa billiga och miljövänliga bränslen för att hålla nere priserna.

Priser för fjärrvärme 2023.

Sandnet

Vi planerar inga prishöjningar för 2023.

Vatten

Vatten och avloppsverksamheten är en verksamhet som finansieras via va-taxan och ska varken gå med vinst eller förlust. Med anledning av den ökande inflationen i Sverige kommer vi att indexhöja priset 2023 med 10,84 %.

För en snittvilla på 150 kvadratmeter innebär det en prisökning med 87 kronor per månad inklusive moms.
För en snittlägenhet på ca 100 kvadratmeter i flerfamiljshus innebär det en prisökning med 48 kronor per månad inklusive moms.

Sandviken Energi ordlista - vatten.

Elnät

Ännu ej beslutad prisnivå!

Vi ser att vi får ökade kostnader för att köpa in el och eftersom elnätet måste bära sina egna kostnader behöver vi täcka upp dessa förluster. Vi arbetar dock för att hålla nere elnätsavgifterna och vi ser över olika lösningar för att våra kunder inte ska behöva drabbas av hela kostnadsökningen.

Vår taxa höjs endast vid årsskiftet och följer inte de svajiga priserna på elhandelsmarknaden.

Högkostnadsskyddet för elpriser - vad gäller egentligen?

För att hantera de onormalt höga elpriserna i Sverige har Svenska kraftnät på uppdrag av regeringen tagit fram ett elprisstöd till dig som bor i elområde SE3 (där Sandvikens kommun ingår) och SE4. Stödet inkluderar både privatpersoner, företag samt organisationer.

Elprisstödet är avsett för att hjälpa till under de kommande vintermånaderna och baseras på din förbrukning från oktober 2021 - september 2022. I elområde SE3 blir stödet 50 öre per förbrukar kWh.

När och hur elprisstödet ska betalas ut är inte klart än. Regeringen har givit Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalning.

Mer information hittar du på Svenska kraftnäts hemsida Länk till annan webbplats..


Innehållet på denna sida uppdateras löpande.
Senast uppdaterat 2022-11-22