Information kring 2023 års avgifter

Vi står inför stora kostnadsökningar på grund av el- och energikrisen, högre bränslepriser samt inflation. Därför är våra prishöjningar högre än tidigare år. Dina avgifter går tillbaka i våra verksamheter och eventuellt överskott används i de investeringar vi gör i kommunen. Nedan följer information om pris- och taxeförändringar som sker från och med 1 januari 2023.

Många hör av sig till oss just nu och är oroliga för sina kostnader för el och värme framöver. Vi förstår att många är oroliga och funderar kring sin ekonomi och hur man kan hålla nere sina kostnader. Det finns en del saker du kan göra för att hålla nere din elförbrukning, läs våra el- och energispartips.

Vi har sett över olika lösningar och gjort åtgärder för att hålla nere våra kostnadsökningar så långt det är möjligt. Trots det är våra kostnadsökningar höga, men vi kommer inte lägga ut hela ökningen på er kunder. Våra pris- och taxeändringar inför 2023 är högre än vanligt och vi vill därför exemplifiera för dig som kund vad det innebär.

Närbild på glödlampa

2023 års prishöjningar (uppdaterad januari 2023)

Fjärrvärme

På grund av högre bränslekostnader kommer vi behöva höja något mer än tidigare år och årets höjning landar på 10 procent i snitt.

Vi jobbar intensivt med att köpa billiga och miljövänliga bränslen för att hålla nere priserna.

Priser för fjärrvärme 2023.

Vatten

Vatten och avloppsverksamheten är en verksamhet som finansieras via va-taxan och ska varken gå med vinst eller förlust. Med anledning av den ökande inflationen i Sverige kommer vi att indexhöja priset 2023 med 10,84 procent på bruknings- samt anläggningstaxen.

Hur påverkar höjningen våra kunder

Nedan kan du se exempel på vad prisökningen blir för uträknade exempel. Din egen förbrukning kan du se på Mina sidor. Länk till annan webbplats.

Bostadstyp

Årsförbrukning (m3)

Procent

Prisökning inkl. moms

Villa

150 m3

10,84 procent

87 kr/mån

Lägenhet i flerfamiljshus

100 m3

10,84 procent

48 kr/mån

Priser på vatten och avlopp 2023.

Sandviken Energi ordlista - vatten.

Elnät

Vi kommer att höja elnätsavgiften med i snitt 10,6 procent på de rörliga delarna. Anledningen till den stora ökningen är dels för att täcka avgifterna till vår regionnätsleverantör, men också på grund av ökade elhandelskostnader.

Elnätsavgift är kostnaden för att transportera elen till kunderna via elnätet, avgiften ska också täcka utveckling av elnätet samt drift och underhåll. En av anledningarna till prishöjningen är de ökade kostnaderna för elnätsförluster. Elnätsförluster uppstår när elen transporteras via elnätet och är skillanden mellan hur mycket el som matas in och hur mycket som tas ut på nätet. Eftersom elpriserna varit höga, blir också kostnaderna för förlorad el hög. Under de senaste åren har vi sänkt våra nätförluster genom vårt utvecklingsarbete.

Hur påverkar höjningen våra kunder

Nedan kan du se exempel på vad prisökningen blir för uträknade exempel. Din egen förbrukning kan du se på Mina sidor. Länk till annan webbplats.

Säkring (A)

Årsförbrukning (kWh)

Procent

Prisökning inkl. moms

Lägenhet 16A lgh

2 300 kWh /år

6 procent

8 kr/mån

Villa med fjärrvärme 16A

5 000 kWh /år

6 procent

21 kr/mån

Villa med elvärme 16A

20 000 kWh /år

11 procent

65 kr/mån

Mindre industri 80A
(antagen effekt 30 kW fördelad med
80 procent låglast-tid och 20 procent

höglast-tid.)

50 000 kWh /år

9 procent

173 kr/mån

Priser för elnät.

Sandviken Energi ordlista - elnät.

Sandnet/Stadsnät

Vi planerar inga prishöjningar inför 2023-01-01.

Laddstolpar

Vi planerar inga prishöjningar inför 2023-01-01.


Innehållet på denna sida uppdateras löpande.
Senast uppdaterat 2023-02-01