Logo

Information kring 2024-års priser

Dina avgifter går tillbaka i våra verksamheter och eventuellt överskott används i de investeringar vi gör i kommunen. Nedan följer information om pris- och taxeförändringar som sker från och med 1 januari 2024.

 

Många hör av sig till oss och funderar över sina kostnader för el, vatten och värme framöver. Vi förstår att många funderar kring sin ekonomi och hur man kan hålla nere sina kostnader. Det finns en del saker du kan göra för att hålla nere din elförbrukning, här kan du ta del av våra el- och energispartips.

Nedan exemplifierar vi vad våra pris- och taxeändringar 2024 innebär för dig som kund.

 

 

Bild på telefon, i bakgrunden lyser ljus

2024 års prishöjningar (uppdaterad november 2023)

Sidan uppdateras löpande med information om övriga nyttigheter när en eventuell prisjustering är beslutad.

Fjärrvärme

Trots ökade bränslepriser har vi goda nyheter till våra kunder – vi gör ingen prishöjning för fjärrvärme 1 januari 2024.

Priser för fjärrvärme.

Vatten

Vi på Sandviken Energi arbetar ständigt med att leverera ett friskt dricksvatten och en god avloppshantering för fastigheter med kommunalt vatten och avlopp. Våra kostnader har ökat och därför genomför vi en indexhöjning med 6,48 procent från och med 1 januari 2024 på bruknings- samt anläggningstaxan. 6,48 procent motsvarar den ökade kostnaden i samhället enligt konsumentprisindex i september 2023.

KPI - konsumentprisindex är ett jämförelsetal som tas fram av Statistiska Centralbyrån och som mäter den generella prisnivån i Sverige. Genom att jämföra KPI från olika tidpunkter kan man mäta hur priserna förändras över tid.

Vatten- och avloppsverksamheten är en verksamhet som finansieras via va-taxan och ska varken gå med vinst eller förlust. Sandviken Energi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att bygga, driva, rusta upp och utveckla kommunens vatten- och avloppsnät.

Varför gör vi en indexhöjning?

En indexhöjning görs för att kompensera den ökade prisutvecklingen i Sverige.

Hur påverkar höjningen våra kunder

Nedan kan du se exempel på vad prisökningen blir för olika typer av hushåll. Din egen förbrukning kan du se på Mina sidor. Länk till annan webbplats.

Exempel utifrån olika bostadstyper:

Bostadstyp

Årsförbrukning (m3)

Prisökning inkl. moms

Procent

Villa

150 m3

cirka 58 kronor/månad

6,48 procent

Flerfamiljshus med tio lägenheter

100 m3/lägenhet

cirka 79 kronor/månad per lägenhet

6,48 procent

Priser på vatten och avlopp.

Sandviken Energi ordlista - vatten.

Laddstolpar

Vi planerar inga prishöjningar för laddstolpar 1 januari 2024.

Senast uppdaterat