Logotyp

Bättre gatubelysning med LED

Vår entreprenör TST-gruppen byter gatubelysningens armaturer i de områden där vi har ansvar för driften. Förutom att ljuset är vitt och klart vilket ger ett tryggare intryck, är det också en stor besparing för miljön.

De gamla armaturerna har suttit i belysningsstolparna sedan 80-talet och behöver bytas. Med den nya LED-belysningen belastas miljön mindre, behovet av underhåll minskar och kommuninvånarna får en tryggare miljö att vistas i.

I denna etapp arbetar vi i Seestaden, Örta och Hedgrind - Sandviken. I Storvik kommer vi byta ut belysningen i elljusspåret samt på Vallbyvägen och Grevbacken.

Kommande och tidigare byten

Under nästa år (2020) kommer vi byta ut armaturerna i Östanå, Klangberget, Boänge och Svibacka - Sandviken. Under 2021 kommer vi att rusta kvarvarande delar av Storkvik.

Sedan tidigare har vi förnyat belysningen i delar bland annat Norrsätra, delar av Vallhov, Barrsätra, längs Högbovägen och Gävlevägen. Arbetet påbörjades 2017 och fortlöper fram till 2020.

Beställare och finansiär av projektet är Tekniska kontoret, Sandvikens kommun och avser belysning i Sandvikens tätort och Storvik. 

Fakta om lampan

Glödlampan har lyst upp våra hem sen 1800-talet men är snart ett minne blott då EU-länderna kommit överens om att fasa ut den till förmån för mer energismarta alternativ. Glödlampan använder onödigt mycket energi där endast fem procent blir till ljus, resten försvinner i värme. Sedan 2012 är produktionen av vanliga glödlampor förbjuden i Europa. Den miljövänligare LED-lampan är en vanlig ersättare. Förutom att den håller ca 25 gånger längre är de även betydligt mer effektiva och kan omvandla nästan all energi till ljus istället som glödlampan som förlorar mycket av energin till värme.

Senast publicerad: måndag 28 oktober 2019 07:29

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen