Logotyp

Laddinfrastrukturprojektet

I ett direktiv från kommunstyrelsen har Sandviken Energi fått uppgiften att utöka kommunens laddinfrastruktur för elbilar. Det innebär att vi kommer sätta upp 102 laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe, det vill säga totalt 204 laddpunkter.

Satsningen är en del i Pure Power projektet där syftet är att göra Sandviken till en förebild för hållbara alternativ för både persontrafik och tunga transporter. På sikt är det tänkt att göra hela Sandviken koldioxidneutralt och fritt från fossila bränslen.

Satsningen innebär att man bygger ut laddinfrastrukturen för medborgarna, näringslivet och kommunen så att alla ska få möjlighet att samverka för en hållbar utveckling. Projektet beräknas vara klart vid årsskiftet.

Parkerad elbil laddas.

Foto: Virta

Laddstolparna

Det finns GPS inbyggd i alla ladd-stolpar så du enkelt kan se dem på en karta, även vilka som är lediga eller upptagna. För att tanka din bil med el använder du ett kreditkort eller tagg.

Ladd-stolparna erbjuder en så kallad över-natten-laddning som innebär att laddningen tar cirka 8 timmar.

Leverantör

Leverantör av laddstolparna är företaget Virta, vilka har fått mycket goda referenser från andra kommunen och även större aktörer.

Elbil på laddning.

Foto: Virta

Senast publicerad: fredag 18 oktober 2019 12:38

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen