Logotyp

Reinvesteringar i fjärrvärmenätet

Som ett led i Sandviken Energi AB:s ansträngningar att leverera fjärrvärme till våra kunder utan oplanerade avbrott så genomför vi reinvesteringar i fjärrvärmenätet.

Nu har turen kommit till fjärrvärmekulverten på Jansasgatan, Odengatan och Bryggargatan, som har nått en ålder av cirka 50 år.

SEAB investerar i ny teknik där kulverten kan övervakas dygnet runt mot läckage och yttre påverkan vilket ger markant lägre överföringsförluster. Livslängden utökas till uppemot 100 år om alla förutsättningar uppfylls.

Två etapper

Projektet delas in i två etapper och kommer att pågå under vår, sommar och höst 2020.

Detta innebär att gatan blir delvis uppgrävd när de nya ledningarna ska läggas. Dessa skall svetsas, täthetsprovas och isoleras i skarvar. Arbetet är tidskrävande då det är höga krav på grund av att vattnet i ledningarna har högt tryck samt hög värme.

Kartan visar den preliminära ledningssträckningen.

Preliminär ny ledningssträckning, markerat med rött raster. Etapp ett är markerat med grön färg och etapp två med blå färg.

Arbetet är uppdelat i två etapper och planerat enligt följande:

  • Etapp 1 är Bryggargatan och delar av Jansasgatan, utförs under april till juni.
  • Etapp 2 är Odengatan samt delar av Jansasgatan utförs under augusti till oktober.

Tidplanen innebär att beläggningsarbetet kommer att utföras på hela området mot slutet av projektet.

Arbeten med fjärrvärme kommer också att ske i Björksätra men där går man fram efter gång- och cyckelvägar från panncentralen och söderut, vilket leder till att det blir liten påverkan för allmänheten. Mer information om det projektet kommer längre fram.

Detta innebär också att man tidvis måste stänga av trafiken helt, men vi försöker i största möjliga mån att hålla ett körfält öppet. En trafikplan kommer att upprättas tillsamman med trafikingenjörer på Sandvikens kommun och polis samt räddningstjänst.

Senast publicerad: tisdag 24 mars 2020 13:02

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen