Driftinformation

Här publicerar vi planerade arbeten och akut driftinformation gällande fjärrvärme, gatuarbeten, bredband, vatten och avlopp samt strömavbrott och annan driftinformation från elnät. Du som söker information om aktuella projekt kan besöka våra projektsidor.

Prenumerera på driftinformation

Du vet väl om att du kan prenumerera på driftinformation?

Välj själv vilka prenumerationer du vill få.