Elnät - Strömavbrott - Sandviken, Årsunda

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Strömavbrott

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken, Årsunda

Område eller vägar: Hela Årsunda samt Härsnäs, Sörtutt, Lövåsen, Bångs, Falknäs, Furunäsets, Ursa, Fäbouddsvägen och Ångersnäsvägen

Information: Felsökning pågår.