Elnät - Underhållsarbete - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Underhållsarbete

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Boön i Öjaren

Information: Felsökning och reparation av kabel till Boön. Strömmen kan komma att brytas ett flertal gånger under dagen. Ledningar och apparater ska under tiden betraktas som spänningsförande !