Logo

Fjärrvärme - Distributionsproblem - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Distributionsproblem

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Sandvikens tätort

Information: SEAB kommer att utföra service på starkströmsbrytare vid kraftvärmeverket i Sandviken och under aviserad tid kan eventuellt leveransen av värme och varmvatten utebli under kortare tid, gäller alla kunder med fjärrvärme. Under aviserad tid kommer reservpanncentraler att startas upp för att minimera störningen. Vi ber om överseende med de olägenheter detta medför. Leveransen av el och kallvatten berörs inte.