Logo

Fjärrvärme - Driftavbrott - Järbo

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Driftavbrott

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Järbo

Område eller vägar: Fjärrvärmekunder i Järbo tätort.

Information: SEAB kommer att utföra service på starkströmsbrytare vid panncentralen i Järbo och under aviserad tid avbryts leveransen av värme och varmvatten till alla kunder med fjärrvärme. Vi ber om överseende med de olägenheter detta medför. Avisering kommer även att ske i brevlåda eller med anslag vid port. Leveransen av el och kallvatten berörs inte.