Logo

Fjärrvärme - Driftavbrott - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Driftavbrott

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Fjärrvärmedistrubutionen i Sandviken

Information: Pga strömavbrott under natten har SEAB problem med att leverera fjärrvärme. Felsökning pågår. Produktion av värme är nu igång men pga. avbrottet så finns det ett underskott i fjärrvärmenätet som kommer att ta någon timme att komma i kapp. Vi ber om överseende med de olägenheter detta innebär.