Logo

Fjärrvärme - Inkopplingsarbete - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Inkopplingsarbete

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Norra delarna av Sandvikens tätort

Information: Arbete kommer att utföras på Odengatan med anledning av förnyelse av ledningsnätet längs Storgatan. I samband med detta arbete kan vissa störningar uppstå under kortare tid. Kallvatten och el levereras som vanligt. Vi ber om överseende med de eventuella olägenheter detta innebär.